< Zpět

ZAHÁJENÍ VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 NA UNIVERZITĚ V ZADARU

14. 10. 2021

uvodni fotka ZD

Dne 4. října 2021 byl na Univerzitě v Zadaru zahájen akademický rok 2020/2021. Výuka probíhá prezenční formou. V tomto semestru jsou vyučovány volitelné předměty Český jazyk pro slavisty 1, Český jazyk v turistickém ruchu 1, Český jazyk v turistickém ruchu 3. V průběhu září byl zahájen kurz českého jazyka pro veřejnost jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, který navštěvuje celkem 25 kurzistů.