< Zpět

Debata: Zachování českého vinařského a farmářského dědictví

21. 4. 2022

Skupinova upraveno2

Debata Zachování českého vinařského a farmářského dědictví

V úterý 19. dubna proběhla debata na téma Zachování českého vinařského a farmářského dědictví. Diskuze byla online a vysílala se na facebookových profilech pořadatelů. Na spolupořádání debaty se společně se Zastoupením Jihomoravského kraje pro EU podílelo také brněnské Eurocentrum a portál EUROACTIV.

Diskutujícími byli prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad, prezident Unie enologů ČR a vedoucí vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity Mojmír Baroň a ekonom profesor Lubor Lacina.

Svojí videozdravicí se k tématu zemědělství a vinařství v kontextu nadcházejícího Předsednictví České republiky v Radě EU vyjádřil také Stanislav Němec, vedoucí oddělení a zástupce mluvčího ve zvláštním zemědělském výboru společné zemědělské politiky na Stálém Zastoupení.

Debatu moderovala šéfredaktorka portálu EURACTIV Aneta Zachová.

Diskutující se zabývali trendy a výzvami spojenými se sektory zemědělství a převážně vinařství. Hovořilo se také o využití moderních technologií v těchto tradičních řemeslech, o udržitelném hospodaření, genetické rezistenci či o možnosti jak zatraktivnit tyto obory pro mladé.  

Němec ve své zdravici mj. zmínil témata v oblasti zemědělství a vinařství, kterým se bude věnovat české Předsednictví, a to například ochraně spotřebitele, ochraně proti škůdcům, udržitelnému používání pesticidů či uhlíkovému zemědělství. Němec také zmínil, že sektor zemědělství a vinařství je zasažen několika výzvami ať už klimatickými změnami či aktuálně přetrvávajícím konfliktem na Ukrajině.

Využití moderních technologií

Chlad ve svém příspěvku zmínil, že technologické vybavení českých vinařů je na velmi vysoké úrovni, přičemž moderní technologie lze využít v rámci celého procesu.

Otázku moderních technologií pan Baroň porovnal s ostatními státy, kde se ukazuje, že překážkou pro českého vinaře je mnohdy on sám.

„Do určitých problémů se Češi dostávají i svou vlastní národní povahou, a to ve smyslu potřeby vlastnit vše své. Technické vybavení je velmi drahé, a to ještě prohlubuje finanční soběstačnost vinařů. V sousedních zemích poměrně dobře funguje systém sdílení – například technického vybavení, čímž se každému farmáři sníží náklady" - Mojmír Baroň, prezident Unie enologů ČR a vedoucí vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity

IMG 3189

Udržitelné hospodaření

Chlad uvedl, že jsou to právě vinaři, jež se podílí na krajino-tvorbě a činí poměrně významné kroky, jak krajinu kultivovat. 

Nicméně je potřeba si také uvědomit, že vinaři často čelí nepředvídatelným situacím, jako jsou neustávající deště, nebo brzké mrazíky, jež produkci mohou výrazně ovlivnit. Cílem vinařů je chovat se environmentálně odpovědně a udržitelně.

"Jednoznačně je naší snahou fungovat environmentálně, chovat se šetrně ke krajině, protože to je to, co nám tu komoditu vytváří. Je to hledání nějaké ideální rovnováhy, na kterou v posledních letech Evropě významně slyší a tou se zdá kombinace ekologického vinařství s využitím rezistentních odrůd." - Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR

IMG 3187

Baroň vidí ekologizaci jako citlivé téma. Vinaři postupují co nejvíce udržitelným způsobem a lze říci, že nyní je ve vinařské komunitě poměrně velké zastoupení vinařů, jež nabízejí bio-organická vína.

S udržitelným hospodařením také úzce souvisí cena pro spotřebitele, která se vlivem ekologického a udržitelného přístupu může zvyšovat. V této souvislosti uvedl pan prof. Lacina příklad z Německa, kde v posledních dvou letech probíhala debata mezi prvo-producenty potravin, vládou a spotřebiteli nad otázkou - Kolik jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za to, že by byla produkce více lokální/regionální a udržitelnější. Z výsledku vyplynulo, že německý spotřebitel je ochoten akceptovat zvýšení ceny potravin až o 1/3 s tím, že by primárně část zvýšené ceny měla zůstat u prvovýrobců.

Zatraktivnění tradičních oborů zemědělství a vinařství mladým lidem

Dle prof. Laciny tkví zatraktivnění a přilákání mladých lidí do sektorů jako je zemědělství a vinařství mj. v modernizaci a ve využívání smart technologií.

"Cesta k zatraktivnění tkví v modernizaci. Modernizace je například trendem v oborech rostlinné a živočišné výroby. Zautomatizované systémy zpříjemňují zemědělci práci." prof. Lubor Lacina, ekonom 

IMG 3190

Baroň uznal, že pro mnohé nemusí být vinařství zrovna pracovně atraktivní, což také dokazuje skutečnost, kdy nedostatek zaměstnanců v oboru v ČR je mnohdy nahrazován náborem zaměstnanců za hranicemi našeho území. Nicméně přidaná hodnota vinařů spočívá v rodině a rodinném hospodaření, které představuje tradiční roli pěstování vína.

Tradici v podobě rodinného vinařství a její zachování zmínil také Chlad, kdy toto uvedl, jako český fenomén.

 

 A slova na závěr:

Pijte víno z naší produkce...!

WhatsApp Image 2022 04 13 at 13.21.03

Chystáme pro Vás další debaty na témata, jež jsou zásadní pro Jihomoravský kraj, a která zcela jistě budou rezonovat v průběhu českého Předsednictví v druhé polovině roku 2022.

Celý záznam naleznete zde.