< Zpět

Workshop Communicating Science #EngageAudience

15. 10. 2020

Branding Template Branding Web Banner

Workshop Communicating Science #EngageAudience

Ve středu 14. října 2020 zorganizovalo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU společně se svými partnery online workshop nazvaný Communicating Science #EngageAudience, jehož hlavním tématem byla komunikace a popularizace vědy. Akce byla součástí letošního Evropského týdne regionů a měst, konkrétně sekce Soudržnost a spolupráce. Jihomoravský kraj byl vedoucím partnerem regionálního partnerství Regions for Open Science (Regiony pro otevřenou vědu), jehož členy dále byly:

  • Velkopolské vojvodství, Polsko
  • Region Murcia, Španělsko
  • Region Slavonie, Baranje a Srijemu, Chorvatsko 
  • Město Carini, Itálie
  • Město Nikósie, Kypr

Jako hlavní řečník vystoupila paní Signe Ratso, zástupkyně generálního ředitele Evropské komise pro výzkum a inovace. Za Jihomoravský kraj se debaty zúčastnila paní Iva Šašinková, manažerka komunikace vědy na Masarykově univerzitě v Brně. Workshop je možné sledovat ze záznamu ZDE. Zastoupení také připravilo praktickou brožuru, která závěry workshopu přehledně shrnuje (ke stažení níže).

Evropský týden regionů a měst je jednou z největších událostí, která se každoročně koná v Bruselu. Tato akce, organizovaná vždy v říjnu Výborem regionů a Evropskou komisí, se zaměřuje na osvědčené postupy v regionální a městské politice a sdílení zkušeností. Letošní ročník se kvůli pandemii konal výhradně v online formě od 5. do 22. října – více než 500 sekcí tak bylo tematicky rozděleno do tří týdnů, kterých se zúčastnilo rekordních 1000 účastníků a 2000 řečníků.    

Ke stažení