< Zpět

VÝUKA ČEŠTINY NA UNIVERZITĚ V ZADARU V LETNÍM SEMESTRU

13. 4. 2020

fotka Zadar6

Dne 24. února 2020 byla na Univerzitě v Zadaru zahájena výuka v letním semestru v akademickém roce 2019/2020. V tomto semestru jsou vyučovány předměty Český jazyk pro slavisty 2 (zapsáno 12 studentů), Český jazyk v turistickém ruchu 2 (zapsáno 6 studentek) a Český jazyk v turistickém ruchu 4 (zapsány 4 studentky).

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s pandemií koronaviru probíhá výuka formou online.

Velký zájem vzbudil nově nabízený kurz českého jazyka pro veřejnost, který byl zahájen dne 11. března 2020. Do kurzu se přihlásilo 40 zájemců, přijato jich bylo 30. Kurz byl bohužel z výše uvedených důvodu přerušen na dobu neurčitou.