< Zpět

VÝBĚR Z MONITORINGU EU: PROSINEC 2021

3. 1. 2022

VYBR Z MONITORINGU eu 14

 

 • Evropská unie a Spojené státy chtějí posílit vzájemnou spolupráci v oblasti technologií, digitální politiky a obchodu. Posloužit k tomu má nově založené fórum, které by mohlo zásadním způsobem posunout pohled na globální standardy pro digitální technologie, zejména pro umělou inteligenci. 
 • Životní úroveň v Česku se i přes pandemii koronaviru přiblížila loni průměrné úrovni zemí EU. Česko je na úrovni Itálie a například nad úrovní Portugalska a Španělska. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad ve Statistické ročence 2021.
 • Evropská komise vydala novou interaktivní příručku, která mapuje všechny možnosti financování kulturního a kreativního odvětví, jež jsou dostupné na úrovni EU. CulturEU, jednotné kontaktní místo pro financování z EU, sdružuje celkem 75 možností financování z 21 různých programů EU, od programů Kreativní Evropa a Horizont Evropa až po strukturální fondy a program InvestEU.
 • Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o posílené úloze Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Revidovaný mandát střediska umožní významnějším způsobem podpořit EU a její členské státy při prevenci a kontrole hrozeb přenosných nemocí a zlepšit evropskou připravenost na budoucí výzvy v oblasti zdraví.
 • Země EU budou moci snížit daň z přidané hodnoty (DPH) u většího množství produktů, než tomu bylo doposud. Na flexibilnějších pravidlech, která umožní výrazně snížit daň například u základních potravin, léků, hygienických potřeb, internetového připojení či klimaticky šetrných produktů, se shodli unijní ministři financí. Sedmadvacítka navíc zavádí nejnižší daňovou sazbu do pěti procent. Českou vládou plánovanou nulovou sazbu u energií podle nových pravidel naopak zavést nepůjde.
 • Evropská unie by mohla v brzké budoucnosti účinněji reagovat na obchodní či ekonomické zastrašování ze strany Číny či dalších mocností. Evropská komise navrhla sankční systém, jehož cílem je odradit země od omezování nebo vyhrožování omezením obchodu nebo investic za účelem dosažení změny politiky v EU v různých oblastech. 
 • Státy Evropské unie se shodly na společných principech, podle nichž by v budoucnu měly určovat minimální mzdy. Ministři sociálních věcí odsouhlasili návrh pravidel, jež mají zajistit zlepšení podmínek pro nejchudší skupiny pracujících lidí. Norma nepočítá se zavedením jednotné úrovně minimální mzdy pro celou Unii, stanovuje ale postup, jak by země měly dospět k její dostatečné výši. 
 • Evropská unie stanovila první část pravidel pro posuzování klimaticky šetrných investic, která mají od příštího roku pomoci nasměrovat peníze do takzvaných zelených projektů v energetice, dopravě či stavebnictví. Brusel se v rámci přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství snaží dát investorům jasný návod, do kterých projektů se v budoucnu vyplatí vložit peníze, aby byly považovány za ekologické investice a měly nárok na veřejné subvence.
 • Státy Evropské unie schválily obecný program Rady EU pro nadcházející rok a půl, na němž se dohodli zástupci tří příštích předsednických zemí – Francie, Česka a Švédska. Přes některé odlišnosti v názorech na témata jako je obchodní či migrační politika se trio shodlo na společném směru, jímž by se sedmadvacítka měla v příštích 18 měsících ubírat. Zaměřit se chtějí na klimaticky šetrné zotavení ekonomik po pandemické krizi, posilování zdravotní unie či lepší zabezpečení vnějších hranic bloku. 
 • Výroční zpráva o programu Erasmus+ za rok 2020 ukazuje, že navzdory pandemii COVIDU-19 program v loňském roce podpořil téměř 640 000 vzdělávacích zkušeností v zahraničí a poskytl finanční prostředky 20 400 projektům a 126 900 organizacím. Celkový rozpočet v roce 2020 činil 3,78 miliardy EUR. Po 33 letech provádění si program Erasmus+ stále vede velmi dobře, a to i v náročném kontextu roku 2020, a od svého zahájení v roce 1987 podpořil již celkem 11,7 milionu účastníků.
 • Evropská komise představila další návrhy v rámci Zelené dohody. Týkají se trhu s plynem, který v současnosti tvoří zhruba čtvrtinu celkové spotřeby energie v EU. Zatímco dnes představuje 95 procent všech plynných energetických zdrojů zemní plyn, do poloviny století by to měla být výrazná menšina. Země by měly přejít na využívání ekologicky vyráběného vodíku či bioplynů, do roku 2025 by měly například také sjednotit hodnocení energetické efektivity staveb na škále od A do G. 
 • Evropský parlament dal zelenou aktu o digitálních trzích, jehož cílem je vrátit na digitální trh konkurenci a zamezit nekalým obchodním praktikám velkých internetových platforem. O finální podobě nyní mohou začít vyjednávání s členskými státy sedmadvacítky. Novinka má unijním státům pomoci vyrovnat se s dominantním vlivem velkých firem, jako jsou Meta (Facebook), Google, Amazon či Apple, které významně ovlivňují provoz a podobu dění na internetu.
 • Evropská komise zahájila provoz veřejné online platformy s názvem Srovnávací přehled oživení a odolnosti, jejímž cílem je informovat o pokroku v provádění Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) jako celku a o realizaci plánů pro oživení a odolnost jednotlivých států. Srovnávací přehled v první řadě zejména občanům EU získat transparentní přehled o provádění Nástroje pro oživení a odolnost. 
 • Evropská centrální banka na konci března ukončí nákupy dluhopisů v rámci svého nouzového pandemického programu PEPP, který má k dispozici 1,85 bilionu EUR. Banka oznámila, že v prvním čtvrtletí bude podle očekávání nákupy postupně utlumovat, v průběhu roku však bude ekonomiku nadále podporovat jinými nástroji, i když program PEPP už skončí. 
 • Britská ministryně zahraničí Liz Trussová se po rezignaci státního tajemníka pro brexit Davida Frosta stala hlavní vyjednávačkou Londýna s Evropskou unií ohledně protokolu o Severním Irsku. Rezignace jednoho z hlavních architektů Johnsonovy brexitové strategie vyvolává otázky ohledně budoucího tónu a diskusí o Severním Irsku. Trussová v referendu o odchodu Británie z EU v roce 2016 podpořila setrvání Spojeného království v Unii, avšak nyní je zastánkyní brexitu. 
 • Státy EU mohou pro boj s koronavirem nasadit již pátou vakcínu. Přípravek americké farmaceutické společnosti Novavax pro dospělé schválila Evropská komise. Země, které látku nakoupily, ji tak nyní mohou začít aplikovat. 
 • Evropská komise navrhla zavedení nové generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU, která bude zahrnovat tři nové zdroje příjmů: jeden založený na příjmech ze systému obchodování s emisemi, druhý vycházející z příjmů vytvořených navrženým evropským mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích (tzv. uhlíkového cla) a třetí založený na podílu zbytkových zisků nadnárodních společností, které se budou přerozdělovat členským státům EU. Cílem je splatit společnou půjčku financující mimořádný fond pokrizové obnovy ekonomik
 • Evropská komise přijala pravidla týkající se digitálního COVID certifikátu, která pro účely cestování po EU stanoví závaznou dobu uznávání certifikátů o očkování v délce devíti měsíců (přesně 270 dnů). Devítiměsíční uznávání vakcinace bez přeočkování platí pouze pro účely cestování v rámci EU, unijní exekutiva nicméně vyzývá členské státy, aby s úpravou sladily opatření v dalších oblastech. 
 • Dle nového průzkumu dnes více než 60 procent Britů hodnotí vystoupení z Evropské unie negativně nebo hůře, než očekávali. Jen 14 procent obyvatel ostrovní země má za to, že brexit je lepší, než čekali. Přes třetinu Britů uvedlo, že čekali, že brexit nebude dobrý a skutečnost je v jejich názoru utvrdila. Další čtvrtina byla ve svých očekáváních zklamána. Negativní názor na brexit má podle průzkumu dokonce 42 procent lidí, kteří pro něj hlasovali.
 • Evropská komise představila dlouho očekávaný „plynový balíček“, který by měl nasměrovat plynárenství na udržitelnější linku. Cílem je dekarbonizovat trh s plynem v EU usnadněním využívání obnovitelných a nízkouhlíkových plynů včetně vodíku a zároveň zajistit energetickou bezpečnost pro všechny občany v Evropě. 

 

KOMPLETNÍ INFORMACE A ZPRÁVY NAJDETE VŽDY V PŘÍSLUŠNÉM MONITORINGU EU (VIZ AKTUALITY NÍŽE).

MONITORING SI MŮŽETE POSLECHNOUT TAKÉ JAKO PODCAST NA SPOTIFY ZDE.