< Zpět

VÝBĚR Z MONITORINGU EU: ŘÍJEN 2021

2. 11. 2021

VYBR Z MONITORINGU eu 11

 


 

 • Evropská komise představila vůbec první unijní strategii boje proti antisemitismu a rozvoje židovského života. Vzhledem ke znepokojivému nárůstu antisemitismu v Evropě i za jejími hranicemi obsahuje tato strategie řadu opatření, jež jsou postavena na třech pilířích: předcházení všem formám antisemitismu, ochraně a rozvoji židovského života, podpoře výzkumu, vzdělávání a památce obětí holokaustu.
 • Evropská komise přijala mimořádná opatření na podporu odvětví vína, ovoce a zeleniny. Přijatá podpůrná opatření pro vinařství zahrnují zvýšení podpory na nástroje řízení rizik, jako je pojištění sklizně a vzájemné fondy, a prodloužení již zavedených opatření flexibility do 15. října 2022.
 • U příležitosti Světového dne učitelů Komise spustila nový internetový nástroj, který učitelům umožní zamyslet se nad tím, jak při své výuce využívají digitální technologie. Po zodpovězení souboru otázek jim nástroj s názvem SELFIEforTEACHERS může pomoci posoudit jejich digitální kompetence a určit oblasti, v nichž potřebují další odbornou přípravu a podporu.
 • Česká republika a Francie chystají spojenectví členských států Evropské unie v jaderné energetice. Spojenectví vychází z ideální příležitosti, Francie se totiž od ledna ujme předsednictví v Radě EU, od července ji vystřídá ČR. Cílem je, aby Brusel uznal jádro a plyn za udržitelné činnosti podle taxonomie.
 • V návaznosti na oznámení předsedkyně von der Leyenové v projevu o stavu Unie v roce 2021 přijala Evropská komise svůj formální návrh na vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže. Evropa chce tímto návrhem nabídnout mladým lidem více lepších příležitostí do budoucna. Komise rovněž zveřejnila svou nejnovější zprávu o mládeži v EU, která poskytuje přehled o situaci mladých Evropanů, pokud jde o vzdělávání, odbornou přípravu, učení, zaměstnanost a občanskou a politickou angažovanost.
 • Soudní dvůr EU začal posuzovat spor o spojení vlády práva a unijních peněz, který může dále prohloubit neshody mezi Maďarskem a Polskem na jedné a institucemi EU na druhé straně. Podle Maďarska a Polska je definice vlády práva nejasná a stojí si za tím, že by fungování právního státu mělo být posuzováno zcela nezávisle na unijním rozpočtu. Naopak právníci unijních institucí hájí nové pravidlo jako klíčový nástroj pro ochranu unijního rozpočtu před možným zneužíváním peněz. 
 • Evropská komise přijala sdělení o cenách energie s cílem vypořádat se s mimořádným růstem světových cen energie, který by měl podle odhadů pokračovat i v zimě, a pomoci evropským občanům a podnikům. Sdělení obsahuje soubor opatření, která mohou EU a její členské státy přijmout k řešení bezprostředního dopadu růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím cenovým otřesům.
 • Během zasedání skupiny G20 věnovaném Afghánistánu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podpůrný balíček v hodnotě přibližně 1 miliardy EUR, který kombinuje humanitární pomoc EU s poskytováním cílené podpory na základní potřeby, z níž mají mít přímý prospěch lidé v Afghánistánu a sousedních zemích.
 • EU jedná s Jižní Koreou o aktualizaci více než deset let staré dohody o volném obchodu. Dohoda podepsaná v roce 2010 představuje základní pilíř ve vzájemných obchodních vztazích. Jižní Korea je v mnoha oblastech (například v oblasti nových technologií) dlouhodobým obchodním partnerem nejen pro celou EU, ale aktivně rozvíjí své obchodní vztahy také s Českou republikou.
 • Letošním laureátem Sacharovovy ceny se stal Alexej Navalnyj. Cenu za svobodu myšlení ruskému opozičnímu předákovi udělil Evropský parlament. Hlasitý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina byl oceněn za odvahu v boji za svobodu, demokracii a lidská práva.
 • Nově vznikající česká vláda by mohla být "bohatší" hned o dva nové posty. Vedle ministra pro digitalizaci zvažují zástupci koalic Spolu a Pirátů se STAN také vytvoření funkce ministra pro evropské záležitosti. A to v souvislosti s českým předsednictvím Evropské unie v příštím roce. Vznik pozice ministra pro evropské záležitosti tak nyní bude pravděpodobně předmětem jednání.
 • Evropská komise schválila svůj pracovní program na rok 2022, tedy další kroky, které hodlá ve svém odvážném plánu transformace pokoronavirové Evropy na zelenější, spravedlivější, digitálnější a odolnější společnost podniknout. Program zahrnuje 42 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně von der Leyenové, a navazuje na její projev o stavu Unie v roce 2021.
 • Evropská komise přijala balíček týkající se rozšíření na rok 2021, v němž podrobně posoudila aktuální stav a pokrok, jehož dosáhly země západního Balkánu a Turecko na cestě k Evropské unii, se zvláštním zaměřením na provádění základních reforem a jasné pokyny k budoucím prioritám reforem. 
 • Většina obyvatel Evropské unie nevěří, že se vládám podaří dosáhnout snížení emisí, které si stanovily do roku 2050. Ukázal to průzkum, který zveřejnila Evropská investiční banka (EIB). EU chce dosáhnout do roku 2050 neutrality emisí skleníkových plynů, některé členské státy chtějí cíle dosáhnout ještě dříve. Nejskeptičtější jsou k dosažení cílů obyvatelé Slovinska, Chorvatska a Rakouska. Jen v pěti zemích EU většina obyvatel věří, že se záměr podaří naplnit.
 • Evropská unie chce do měsíce znovuotevřít své diplomatické zastoupení v Afghánistánu. Mezi státy sedmadvacítky údajně panuje shoda na tom, že unijní zastoupení v Tálibánem vedeném Afghánistánu je potřebné, aby EU v zemi mohla apelovat na dodržování lidských práv, pomohla předejít humanitární krizi a dohlédla na to, že Tálibán plní svůj závazek, že se Afghánistán nestane vývozcem terorismu. Přestože hodlá Brusel s vládou Tálibů komunikovat, nemá v plánu ji uznat.
 • Zájemci z Česka mohou žádat o dalších 500 milionů korun z peněz EU na ochranu před povodněmi. Příjem žádostí končí 31. ledna 2022. Jedná se o jednu z posledních výzev z končícího evropského Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Peníze by měly podle ministerstva životního prostředí, které peníze přerozděluje, pomoci ke vzniku projektů blízkých přírodě.
 • Evropská komise prověří výhody a rizika společných nákupů plynu, které podporuje část zemí EU v reakci na současný rychlý růst cen energií. Zástupci vlád se přitom navzdory volání po rychlé akci neshodli na jasné podpoře žádných dlouhodobějších opatření. Zatímco některé země jako Francie a Španělsko požadovaly reformu trhu a změnu určování cen elektřiny, další státy v čele s Německem byly proti.
 • Evropská komise se rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem Výzva k akci – ochrana životního prostředí v rámci všech politik. Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi k navržení právního aktu, který zajistí, aby členské státy při přijímání vnitrostátních opatření zohledňovaly environmentální aspekty.
 • Soudní dvůr EU udělil Polsku pokutu ve výši milion EUR denně za to, že nepozastavilo činnost disciplinární komory nejvyššího soudu trestající soudce. Spor o kárný režim polských soudců je součástí širší pře o polskou justiční reformu, jejíž části podle unijní justice ohrožují nezávislost soudnictví v zemi. Pokutu by země měla platit až do doby, kdy se zcela nepodřídí příkazu unijního soudu a sporný orgán přestane fungovat.
 • Komise přijala zprávy o stavu energetické unie za rok 2021, v nichž vyhodnotila pokrok, kterého EU dosáhla při realizaci přechodu na čistou energii téměř dva roky po zahájení Zelené dohody pro Evropu. Přestože byla zaznamenána řada povzbudivých trendů, k dosažení cíle, jímž je snížení čistých emisí alespoň o 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné vynaložit větší úsilí.
 • Evropská komise zahájila druhou výzvu k předkládání návrhů na rozsáhlé projekty v rámci Inovačního fondu. Jedná se o jeden z největších světových programů demonstrace inovativních nízkouhlíkových technologií, který je financován z dražby emisních povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi. Z rozpočtu 1,5 miliardy EUR bude financovat průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie a zachycování, využívání a ukládání CO2.

 

KOMPLETNÍ INFORMACE A ZPRÁVY NAJDETE VŽDY V PŘÍSLUŠNÉM MONITORINGU EU (VIZ AKTUALITY NÍŽE).

MONITORING SI MŮŽETE POSLECHNOUT TAKÉ JAKO PODCAST NA SPOTIFY ZDE.