< Zpět

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE: BUDOUCNOST V EU

13. 5. 2022

CZPRES cover FB Brno2 NOVE
Věda, výzkum a inovace jsou klíčovými tématy pro Jihomoravský kraj. Zásadními jsou v tomto směru vysoké školy a výzkumná centra, jejichž velký podíl sídlí právě v oblasti jižní Moravy, což vytváří skvělé podmínky pro inovace a podnikání a přispívá k dynamickému růstu počtu firem, jež svůj vlastní výzkum a vývoj realizují. Tato skutečnost řadí Jihomoravský kraj do popředí z hlediska vývoje počtu firem realizující vlastní výzkum a vývoj v rámci celé České republiky.

V posledních letech se tato oblast dostává do popředí i v agendách Evropské unie, což mj. značí například navýšení podílů financí do oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve velkém finančním rámci na období 2021-2027.

Dokáže se Česká republika vymanit z negativní konotace „montovny Evropy“ a proměnit tak svůj potenciál a převzít pozici leadera v této oblasti? Jaké jsou výzvy v této oblasti, kterým čelí výzkumníci Jihomoravského kraje/ČR? Je česká vědecko-výzkumná scéna připravena na absenci financování ze strukturálních fondů? Jaká je v tomto ohledu naše pozice ve srovnání s ostatními členy EU? Jaké budou priority v této oblasti během předsednictví České republiky v radě EU? Právě o tom a o dalších otázkách spojených s výzkumem, vývojem a inovacemi budou naši hosté diskutovat. Pozvání přijali:
 
  • Nikola Kostlánová (vědecká tajmenice, CEITEC MUNI)
  • Pavlína Pancová Šimková (Lesnická a dřevařská fakulta, MENDELU)
  • Patrik Reichl (ředitel Regionální rozvojové agentury)
Debatu moderuje Kateřina Zichová (Euractiv.cz). 
Debatu bude možné sledovat na našich facebookových stránkách. Své dotazy můžete pokládat do komentářů k živému vysílání nebo využít již nyní aplikace Slido.com s hashtagem #CZPRESBrno2.