< Zpět

ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU ČJ V BRNĚ

21. 8. 2020

spolecna fotka 2

V akademickém roce 2019/2020 navštěvovaly čtyři srbské absolventky lektorátu českého jazyka v Kragujevci výuku na Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cílem studijního pobytu byla příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy v Jihomoravském kraji.

I přes nepříznivé podmínky, které s sebou přinesla pandemie koronaviru, vedoucí k uzavření vysokých škol a přesunutí kontaktní výuky na internet, se srbským kurzistkám podařilo úspěšně složit přijímací zkoušky a zapsat se ke studiu na jihomoravských vysokých školách.

Počínaje akademickým rokem 2020/2021 rozšíří absolventky lektorátu Jihomoravského kraje v Srbsku řady studentů oborů Programování a vývoj aplikací na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Regionální rozvoj a cestovní ruch na Ekonomicko-správní fakultě MU, Ekonomika a management a Ekonomická informatika na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.