< Zpět

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU ČESKÉHO JAZYKA V BRNĚ

14. 7. 2022

Lazar Milanovic

V akademickém roce 2021/2022 navštěvoval srbský absolvent lektorátu českého jazyka v Kragujevci Lazar Milanović výuku na Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde se po jazykové stránce připravoval na zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokou školu v českém jazyce. 

Cíl studijního pobytu se podařilo naplnit. Lazar Milanović rozšíří od září 2022 počty studentů na Vysokém učením technickém v Brně, kde se bude věnovat studiu oboru Mikroelektronika a technologie na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.