< Zpět

Srdečně vás zveme na další EduCafé!

19. 4. 2023

EduCafe Invitation MAy 2023

Srdečně vás zveme na další diskuzní večer, tzv. EduCafé, které pořádá Zastoupení Jihomoravského kraje při EU společně s Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) a je určeno jak odborníkům ve vzdělávání, tak zájemcům z řad široké veřejnosti. Debata bude probíhat v angličtině.   

Květnové EduCafé se zaměří na genderové nerovnosti ve vzdělávání, konkrétně na to, jak řešit nízké zastoupení dívek v technických a vědeckých studijních oborech a následně i profesních kariérách. V debatě zazní, jakou roli hraje vzdělávání (jak počáteční, tak průběžné, formální či neformální) při překonávání genderových nerovností. Dozvíte se o současné situaci v českém vzdělávacím systému i o obecných trendech a tendencích na úrovni EU. Seznámíte se také s příklady dobré praxe a vývojem politik v České republice.  

Diskutovat o tomto tématu budou Johana Jonáková z neziskové organizace Gender Studies o. p. s., která je informačním, konzultačním a vzdělávacím centrem v otázkách genderové rovnosti ve společnosti, a Olga Maximová z neziskové organizace Czechitas, jež se zaměřuje se na celoživotní vzdělávání dívek a žen v IT dovednostech či na pomoc při nastartování kariéry v IT.

Diskuzní večer bude moderovat Zdeňka Trachtová, zahraniční redaktorka Českého rozhlasu v Bruselu.  

 

Akce se uskuteční 10. května od 18:30 hodin v prostorách StamEuropa v Bruselu (Rue d'Arlon 104).

Prosíme zájemce o REGISTRACI přes online formulář ZDE.


Johana Jonáková je expertkou na rovné příležitosti žen a mužů a na sociální integraci s odbornou praxí v neziskové sféře a ve státní správě. Po studiích pracovala v Gender Studies jako koordinátorka projektů před vstupem České republiky do Evropské unie. Následně působila na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti metodiky strukturálních fondů, strávila rok na studijním programu Nadace Roberta Bosche na ministerstvu hospodářství v Berlíně a v Německé průmyslové a hospodářské komoře. V roce 2017 se vrátila zpět do Gender Studies, kde vedla tým pracující na genderových auditech u zaměstnavatelů, v roce 2022 se stala ředitelkou této organizace.
Olga Maximová je vedoucí vývojového oddělení v neziskové organizaci Czechitas. Dohlíží na nadace, individuální a firemní dárce a na programy vztahů s investory. Je také členkou správní rady Nadačního fondu Czechitas, díky němuž je IT vzdělávání ještě dostupnější pro ekonomicky znevýhodněné ženy v České republice. Olga také působí jako aktivní mentorka v mezinárodní ženské síti Femme Palette a dalších místních i národních skupinách v České republice.
Zdeňka Trachtová je zahraniční zpravodajkou Českého rozhlasu v Bruselu. Zaměřuje se na politiku Evropské unie a NATO. Zabývá se také děním v Beneluxu. Před bruselskou misí pracovala několik let jako politická reportérka Českého rozhlasu v České republice. Je spoluautorkou podcastu Bruselské chlebíčky, který se zabývá aktuálními tématy evropské politiky.
Další informace najdete také ve facebookové události ZDE.
Pokud vám není formát EduCafé znám, na našem youtubovém kanálu najdete záznam předchozích debat.