< Zpět

Science Café s Leticií Botellou Sánchez

9. 10. 2020

EjyjBijWAAAFLK

Dne 8. října 2020 uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu a Kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci v pořadí již osmnácté Science Café. Z důvodu pandemie proběhla debata online a její záznam můžete sledovat ZDE. Naším hostem byla Leticia Botella Sánchez, která působí ve Výzkumném centru pro studium patogenů na Mendelově univerzitě v Brně. 

Tématem diskuze byly nové druhy virů. Viry jsou obecně celosvětovým zdrojem významné zdravotní a ekonomické zátěže a dr. Botella Sánchez se specializuje především na popis nových druhů virů napadající houby (mykovirů), na jejich výskyt a rozmanitost v populacích hostitelů. Zabývá se rovněž rostlinnou a stromovou patologií od molekulární úrovně až po dopad patogenů na celkovou úroveň ekosystému. Výzkum v oblasti virů významně ovlivnilo zavedení vysoce výkonných metod založených na sekvenování a umožňuje detekci patogenů na základě genomiky bez předchozích znalostí charakteristik zkoumaných organismů. Nové mykoviry lze rovněž považovat za potenciální hrozbu pro lesní porosty, ale také je třeba poznat jejich vlastnosti využitelné při ochraně lesních porostů.