< Zpět

Zveme vás na konferenci: Realizace peri-urbánního potenciálu 2020+ v Evropském parlamentu

21. 9. 2018

PURPLE EU

 Jihomoravský kraj je už osm let součástí sítě PURPLE

Síť PURPLE slouží k výměně znalostí mezi evropskými regiony například v otázkách týkajících se zemědělství, rozvoje venkova, environmentálního managementu a jejím cílem je ovlivňovat tvorbu evropské regionální politiky! 

My bychom Vás tímto rádi pozvali na konferenci, kterou tato síť pořádá a jež se bude konat již příští týden, tedy ve středu 26. září v Evropském parlamentu! 

Skvělá příležitost dozvědět se více o peri-urbánních regionech a jejich potenciálu pro budoucí politiky a programy EU.

Ke stažení