< Zpět

Projev o stavu unie 2023

13. 9. 2023

370681691 684526773713755 3025753695694834777 n

Ve středu 13. září přednesla Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, svůj každoroční projev o stavu Unie na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Představena byla řada klíčových témat, která formovala agendu Evropské unie v uplynulém období a budou stěžejní také v období následujícím.

Jedním z hlavních bodů byly připravované volby do Evropského parlamentu, které von der Leyenpvá označila za kritický moment demokratického procesu v EU. Zelená dohoda byla zdůrazněna jako středobod ekonomické strategie, s důrazem na udržitelnost a boj proti klimatickým změnám. Digitalizace, investice do inovací a snaha o nezávislost na důležitých minerálních surovinách a energii byly také klíčovými tématy.

Prezidentka von der Leyenová vyzdvihla úspěchy v oblasti rovnosti pohlaví a boje proti násilí na ženách, zatímco zdůraznila nutnost ochrany přírody a biodiverzity. Jako tři hlavní výzvy byly označeny výzvy v oblasti nedostatku pracovní síly a kvalifikace, inflace a snaha zjednodušit podnikání. Do konce roku bude jmenován EU vyslanec pro malé a střední podniky, který bude naslouchat výzvám malých a středních podniků. Zároveň budou probíhat kontroly konkurenceschopnosti pro nová legislativní opatření a budou představeny návrhy na snížení administrativy na evropské úrovni o 25 %.

Dalším významným tématem projevu byla konkurence s čínskými automobilovými výrobci a ochrana evropského trhu. V souvislosti s tím Von der Leyen oznámila začátek vyšetřování vedeného Komisí a směřovaného na státní podpory výroby čínských elektromobilů. EU se také snaží posílit své vazby s globálními partnery, jako jsou Afrika a Indie, a reagovat na výzvy v oblasti migrace a bezpečnosti hranic.

Ukrajina zůstává stále na radaru EU, zejména v boji proti Rusku a s ohledem na možné budoucí rozšíření unie. Ursula von der Leyen zdůraznila potřebu spojit ekologické a ekonomické cíle a pokračovat v politickém prohlubování EU.

Celkově se EU snaží aktivně reagovat na aktuální globální výzvy a posilovat svou pozici v mezinárodním systému, přičemž si stále zachovává své hodnoty a usiluje o ochranu své prosperity.

Klíčové priority pro rok 2024:

  • Zelená dohoda pro Evropu
  • Evropa připravená na digitální věk
  • Ekonomika pro občany
  • Silnější Evropa ve světě
  • Podpora evropského způsobu života
  • Nový impuls pro evropskou demokracii

Přepis projevu v češtině, včetně záznamu celého projevu, je dostupný ZDE.