< Zpět

Pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2021

24. 2. 2021

ERC

Pracovní program Evropské rady pro výzkum pro rok 2021

V pondělí 22. února 2021 byl přijat Pracovní program pro rok 2021 Evropské rady pro výzkum (ERC). Tento pracovní program je poprvé schválen v rámci rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace – Horizont Evropa na programové období 2021-2027.

Evropská rada pro výzkum poskytne v roce 2021 k dispozici 1,9 miliardy EUR pro zhruba 1000 špičkových vědců pro jejich pokračování v hraničním výzkumu. Stejně jako v předchozím letech je většina finančních prostředků vyhrazena pro vědecké pracovníky a studenty v rané a pokročilé kariéře (Starting Grant a Consolidator grant). Finanční prostředky rovněž podpoří pracovní místa pro přibližně 6 860 post doktorandů, doktorandů samotných a dalších výzkumných pracovníků zaměstnaných v týmech financovaných ERC.  

Pracovní program pro rok 2021 zavádí některé novinky, jako například rozhovory, jež jsou součástí procesu hodnocení také pro žadatele o Advanced grant, či dva nové hodnotící panely. Kvůli přechodu z Horizontu 2020 na Horizont Evropa se časový harmonogram výzev posunul oproti předchozím letům. V rámci letošního pracovního programu se výzvy Synergy a Proof of Concept neotevřou.

Zveřejněný pracovní program zahrnuje kalendář grantových soutěží.

Otevření výzvy ERC Starting grant je naplánováno na 25. února 2021. Zatímco se původně zamýšlelo uzavřít tuto výzvu 24. března, nakonec byla lhůta prodloužena do 8. dubna.

Referenční datum pro eligibilitu žadatelů o ERC Starting grant a Consolidator grant je 1. ledna 2021.

Granty Synergy nebudou v rámci tohoto pracovního programu k dispozici, nicméně Vědecká rada ERC očekává, že ještě letos v létě bude moci zahájit první výzvu k Synergy Grantu pro Horizont Evropa. Financování by následně bylo poskytnuto v rámci nadcházejícího pracovního programu 2022. Stejně tomu nejspíše bude v případě grantu Proof of Concept.

Nově bude možno žádat o granty ERC do dvou nových panelů: SH7 – Human Mobility Environment and Space a PE11 – Materials Engineering. Tyto nové panely byly zavedeny skrze přezkum struktury panelů Vědeckou radou ERC. Struktura panelů výzev ERC na roky 2021 a 2022 je k dispozici zde.

V rámci přístupu Open Science jsou hlavni řešitelé grantů ERC vyzváni předložit Data Management plan a to do 6 měsíců od začátku implementace projektu.

O výzvy v rámci tohoto pracovního programu se mohou ucházet i žadatele z přidružených zemí v rámci programu Horizont 2020. Tito žadatelé jsou oprávněni podat projektový návrh do výzvy 2021 (žadatelé ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ačkoliv zatím nebyly podepsány asociační dohody. Grantovou dohodu však bude možno podepsat s hostitelskou institucí v zemi, se kterou již byla asociační dohoda podepsána.

Pracovní program ERC pro rok 2021 k dispozici zde

Tisková zpráva ERC k dispozici zde