< Zpět

Připojte se k našemu workshopu v rámci Evropského týdne regionů a měst

30. 9. 2021

240607308 3044719809096073 6228160594631433217 n

 

Jihomoravský kraj se i letos aktivně zapojí do Evropského týdne regionů a měst!

V letošním roce jsme partnerem workshopu s názvem Interoperabilita digitálních řešení, který se uskuteční 12. října ONLINE. Digitalizace hraje klíčovou roli při transformaci ekonomiky i společnosti a zároveň nabízí do budoucna mnohá řešení. Interoperabilita digitálních řešení v oblastech jako jsou doprava, zemědělství, vzdělávání a software otevřených zdrojů aplikovaný v těchto oblastech, stejně jako digitalizace pro a od občanů, jsou dva klíčové elementy této transformace. Speakeři budou hovořit o zkušenostech a také výzvách, kterým jejich regiony musely čelit během pandemie COVIDU-19 a následné post-pandemické obnovy.

"Veřejný sektor již z digitalizace nemá obavy a lze tedy očekávat její nárůst, zároveň je však digitalizace spojena se specifickými výzvami".

V rámci hned několika panelových diskuzí budou představeny příklady dobré praxe napříč regiony se zaměřením na zapojení občanů, usnadnění jejich životů a také pomoc podnikům a firmám prosperovat. Workshop také představí rozdílné přístupy s ohledem na různé úrovně digitalizace, se kterou se regiony snaží naplňovat priority a ambice stanovené Evropskou komisí. To vše představuje počátek budoucí meziregionální spolupráce. Diskutován bude také dopad covidové krize, která zapříčinila nárůst využívání digitálních služeb a která ještě více zdůraznila potřebu zajištění systému bez hranic a zejména rovný a dostupný volný trh s digitálními službami.

Za Jihomoravský kraj se do workshopu zapojí Lucie Smolka ze spolku Otevřená města, která bude hovořit na téma digitalizace a veřejné administrativy. 


LS photo3

Lucie pracuje jako ředitelka neziskové organizace s názvem Otevřená města, která pomáhá městům s digitalizací, a to prostřednictví nástrojů jako jsou otevřené softwary, otevřená data či participativní metody. V rámci své práce kombinuje své právní zkušenosti v oblasti internetového práva a copyrightu společně s dovednostmi z otevřeného licencování a využívání své dosavadní znalosti. Jejím cílem je propojit veřejnou administrativu, moderní digitální řešení a klíčové zainteresované strany.

 

Workshop se uskuteční v úterý 12. října (11:30 - 13:00) online. Bližší informace včetně registrace jsou dostupné na webu Evropského týdne regionů a měst ZDE.