< Zpět

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

10. 11. 2019

Ředitelka Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referenta/referentky zahraničních vztahů

Místo výkonu práce: Brno, JMK a zahraniční regiony (zejména Brusel, Zadar, Šumadija)

Termín nástupu: od 1. ledna 2020

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10 

Charakteristika vykonávané práce:

Referent/referentka zahraničních vztahů vyhledává a zajišťuje zahraniční kontakty pro aktuální potřeby organizace. Vede jednání, zprostředkovává kontakty a sjednává spolupráci se zástupci zahraničních regionů, představiteli vědeckovýzkumných institucí, středních škol, univerzit, obchodních komor, podnikatelských, kulturních i neziskových institucí regionálního významu a dalších subjektů, které směřují k rozvíjení spolupráce Jihomoravského kraje, realizuje aktivity Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii, koordinuje realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, zajišťuje přípravu podkladů pro projekty navrhované k realizaci v rámci meziregionální spolupráce Jihomoravského kraje se zahraničními regiony a vstupuje do jednání s partnery projektů, podílí se na přípravě a organizaci seminářů, konferencí, výstav a jiných prezentačních a výměnných akcí jak na území České republiky (převážně v Jihomoravském kraji), tak na území spolupracujících zahraničních regionů (zejména Chorvatsko a Srbsko), Belgie, případně další země dle aktuální situace, přináší podněty k rozvoji spolupráce a prezentaci Jihomoravského kraje v zahraničí a Evropské unie v Jihomoravském kraji, zajišťuje přednášky o Evropské unii a činnosti Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p. o., na středních školách v Jihomoravském kraji, provádí poradenské a konzultační činnosti v  oblasti regionálního rozvoje, zajišťuje mentoring studentských stáží v rámci programu Erasmus+, připravuje články o činnosti Zastoupení JMK při EU na web příspěvkové organizace a sociální sítě, spravuje web příspěvkové organizace a další.

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu, nejlépe v oblasti mezinárodních vztahů, evropských studií, regionálního rozvoje, případně právního či ekonomického směru
 • znalosti oboru: regionální rozvoj, mezinárodní vztahy, dále znalosti reálií Jihomoravského kraje, znalosti o Evropské unii a znalosti etikety/protokolu
 • další požadavky:
  • schopnost samostatné i týmové práce
  • pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost
  • odolnost vůči zátěži
  • schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
  • vynikající komunikační, organizační i prezentační schopnosti
  • výborná znalost práce s MS Office
  • ochota učit se novým věcem a v praxi aplikovat získané znalosti a dovednosti
  • řidičský průkaz sk. B (nutný aktivní řidič)
  • znalost sociálních sítí
  • anglický jazyk slovem i písmem, francouzský jazyk výhodou
  • výborná znalost českého jazyka a gramatiky
  • schopnost diplomatického jednání

 Nabízíme:

 • rozmanitou náplň práce
 • zaměstnání na hlavní pracovní poměr v rozsahu 40 hod/týdně
 • práci v přátelském kolektivu
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 • osobní přístup mentora během zkušební doby
 • 5 týdnů dovolené
 • stravenky
 • zaměstnanecký příspěvek z FKSP
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, účast na odborných konferencích
 • pružnou pracovní dobu
 • práci v centru Brna s možností častých zahraničních cest i cest po Jihomoravském kraji. 

Elektorinckou či písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29. listopadu 2019. Přihlášku zašlete elektronicky, podejte osobně nebo zašlete na adresu: Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Cejl 25, 602 00 Brno.

 Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, e-mail, telefonní spojení a datum.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

 

Kontaktní osoba: Ing. Vendula Nováčková, ředitelka Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o.                                

E-mail: novackova.vendula@kjmk.eu

Mobil: +420 727 964 647

 

Upozornění pro uchazeče:

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, IČ: 711 759 38) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.