< Zpět

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA LEKTORÁTECH V SRBSKU

1. 7. 2021

obrazek prazdniny Srbsko3

Dne 22. června 2021 byla pro školní rok 2020/2021 ukončena výuka češtiny na lektorátech v Srbsku, konkrétně v Kragujevci a Bělehradu.

Kurz češtiny v Kragujevci navštěvovalo ve druhém pololetí celkem 26 kurzistů. V Bělehradu jich ve stejném období docházelo 12. 

Epidemie koronaviru ovlivnila celý školní rok, kdy byla část výuky organizována distančně a v případě prezenční formy byl omezen maximální počet osob v učebně. 

KJMK, p. o. zajišťuje vedle výše uvedených jazykových kurzů i vzdělávací projekty, jejichž prostřednictvím mají kurzisté možnost uplatnit získané jazykové znalosti v praxi a navštívit zemi svého zájmu. Konkrétně se jedná o intenzivní jazykovou přípravu v Jihomoravském kraji v trvání dvou týdnů a roční jazykový kurz na Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

Oproti dřívějším letům, kdy zájem studentů dvojnásobně přesahoval nabídku volných míst, se ke konkurzu k ročnímu jazykovému kurzu na Kabinetu češtiny pro cizince přihlásil pouze jeden kurzista. Za úbytkem zájemců stála právě epidemie koronaviru, která Českou republiku významně zasáhla. Vysoký počet nakažených, uzavřené vysoké školy a s tím spojená on-line výuka, odradily od studia v České republice větší množství studentů, kteří se, někteří i dlouhodobě, připravovali k vysokoškolskému studiu v Jihomoravském kraji.  

Zájem o dvoutýdenní jazykovou přípravu v Jihomoravském kraji byl značný. Z velkého množství přihlášených kurzistů z lektorátů v Kragujevci a Bělehradu bylo vybráno 15, kteří se projektu v průběhu léta zúčastní.