< Zpět

Koncert klasické hudby ve městě Vršac, Srbsko

29. 12. 2019

S panem velvyslancem

Před několika dny se naši kurzisté zúčastnili výletu pořádaného sdružením Češi Šumadije. Cílem výletu bylo město Vršac, v němž se konal koncert české klasické hudby. Pro naše kurzisty se jednalo o vynikající příležitost seznámit se blíže s českou kulturou, konkrétně s hudbou Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Vedle koncertu měli kurzisté také možnost setkat se s tamní českou menšinou a prohlédnout si krásnou architekturu města Vršac. Velkou ctí byla pro naše kurzisty možnost setkat se osobně a krátce pohovořit s Jeho excelencí panem velvyslancem Tomášem Kuchtou, jenž rovněž navštívil koncert.