< Zpět

LETNÍ ŠKOLA SRBSKÉHO JAZYKA VE VALJEVU

28. 8. 2018

valjevo02

Vzdělávací projekty KJMK, p. o. jsou vedle studentů ze zahraničních partnerských regionů zacíleny i na studenty Masarykovy univerzity v Brně. V letošním roce zajistila naše organizace účast na třítýdenní Letní škole srbského jazyka a kultury ve Valjevu dvěma studentkám srbštiny FF MU. Vedle klasické výuky zaměřené na gramatiku a konverzaci byla letní škola věnována, jak již její název napovídá, bližšímu poznávání srbské kultury, což v praxi znamenalo vaření srbských jídel, výuku srbského lidového tance zvaného „kolo“ či zpěv srbských písní. V rámci kulturního programu bylo pro studenty naplánováno i několik výletů.