< Zpět

Kreativní průmysly: Češi inspirovali Evropu

13. 7. 2022

P1010331

V souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU se v úterý 12. července uskutečnila v Evropském parlamentu konference s názvem Češi inspirují Evropu představující příklady dobré praxe vybraných českých měst v oblasti kulturních a kreativních odvětví, které mohou sloužit jako inspirace pro další subjekty v celé Evropě.

V Bruselu se představil brněnský kreativní hub KUMST, Kreativní Brno, Kreativní Praha a UPPER (Centrum kulturních průmyslů a podnikání při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).

Konference, kterou uspořádalo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU společně s poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou, prezentovanými organizacemi (KUMST, Kreativní Brno, Kreativní Praha, UPPER) a bruselskými partnery (Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu a České centrum Brusel), byla zároveň příležitostí k poukázání na roli kulturních a kreativních odvětví v Novém evropském Bauhausu.

V úvodu konference věnované kulturním a kreativním odvětvím v ČR a Evropě uvedla vedoucí kanceláře Zastoupení Jihomoravského kraje při EU Vendula Nováčková:

Jedním z důvodů, proč jsme se tu dnes sešli, je nejen představit Českou republiku jako zemi, kterou nechcete přehlédnout, ale také jako zemi, která vás může v lecčem inspirovat

David Severa z brněnského kreativního hubu KUMST představil nejen tuto organizaci, ale zároveň také platformu Kreativní Brno a vyzdvihl, čím může Brno být inspirací: Když propojíte podporu podnikání, inovativní ekosystém a kreativní odvětví, vznikne něco úžasného.” KUMST zároveň pozval na study trip BRNO CREATIVE REGION, který proběhne 21. - 22. října pod hlavičkou Nového evropského Bauhausu. 

Po představení toho, jak Češi v souvislosti s kulturními a kreativními průmysly inspirují Evropu, následovala diskuze, kterou moderovala europoslankyně Martina Dlabajová. Během ní měli účastníci konference prostor k výměně názorů a sdílení zkušeností z oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Nebyla opomenuta ani iniciativa Nový evropský Bauhaus a její propojení s KKO. Diskuze se zúčastnili kromě výše zmíněných řečníků také další zástupci českého kulturního a kreativního prostředí - Sarah Szökeová z platformy Kreativní Brno a Zdeňka Hubáček Kujová (KUMST Brno). 

Na fotografie z konference se můžete podívat v naší galerii ZDE.