< Zpět

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA LEKTORÁTECH V SRBSKU

22. 6. 2019

obrazek prazdniny Srbsko

Dne 20. června 2019 byla pro školní rok 2018/19 ukončena výuka češtiny na lektorátech v Srbsku, konkrétně v Kragujevci a Bělehradu.

Kurz češtiny na Prvním kragujevackém gymnáziu dokončilo ve školním roce 2018/19 celkem 10 začátečníků, 8 pokročilých a 2 absolventi základního dvouletého kurzu v rámci tzv. navazujícího kurzu. Výuku pro začátečníky na První technické škole v Kragujevci absolvovalo 5 žáků školy, z nichž jeden bude od září 2019 pokračovat ve studiu na SŠEE v Sokolnicích.

V Bělehradu dokončilo první rok češtiny 10 středoškolských studentů, jejichž cílem je studium na lékařských fakultách v České republice a 3 pokročilí kurzisté.

KJMK, p. o. zajišťuje vedle výše uvedených jazykových kurzů i vzdělávací projekty, jejichž prostřednictvím mají kurzisté možnost uplatnit získané jazykové znalosti v praxi a navštívit zemi svého zájmu.

Celkem 16 srbských kurzistů se v termínu 18.-30. srpna 2019 zúčastní dvoutýdenní intenzivní jazykové přípravky v Jihomoravském kraji, přičemž 4 z nich budou dále pokračovat 1,5měsíční stáží na brněnských středních školách (Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše; Gymnázium Brno, Vídeňská a Střední zdravotnická škola Evangelické akademie). Další čtyři kurzisté, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením, budou v akademickém roce 2019/20 navštěvovat po dobu dvou semestrů jazykový kurz na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU s cílem zdokonalení znalosti českého jazyka a následného zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokých školách v Jihomoravském kraji.