< Zpět

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA LEKTORÁTECH V SRBSKU

30. 6. 2023

obrazek prazdniny Srbsko4

Dne 20. června 2023 byla pro školní rok 2022/2023 ukončena výuka češtiny na lektorátech v Srbsku, konkrétně v Kragujevci a Bělehradu.

Kurzy češtiny v Kragujevci navštěvovalo ve druhém pololetí celkem 29 kurzistů. V Bělehradu jich ve stejném období docházelo 22.

S ohledem na ukončení protipandemických opatření se kurzisté zúčastnili řady českých kulturních akcí. Jednou z nich byl literární večer v Kragujevci, na němž byla představena kniha s českou tématikou „Generál František Zach – životní příběh česko-srbského panslavisty“, jež je výsledkem vědecké práce Nenada Karamijalkoviće a Any Jelić, kterou spolufinancoval Jihomoravský kraj. Při této příležitosti dostal každý přítomný kurzista jeden výtisk knihy podepsaný autorem.

Kurzisté dále navštívili premiéru představení „Zář v trávě“ českého ochotnického divadla v Bělehradu. Rovněž navštívili koncert české klasické hudby, jenž se konal na české ambasádě v Bělehradu. Tato akce pořádaná velvyslanectvím se kurzistům obzvlášť líbila. Poznávání české kultury má pro účastníky kurzů velký význam také v rámci učení jazyka.

KJMK, p. o. zajišťuje vedle výše uvedených jazykových kurzů i vzdělávací projekty, jejichž prostřednictvím mají kurzisté možnost uplatnit získané jazykové znalosti v praxi a navštívit zemi svého zájmu. Konkrétně se jedná o intenzivní jazykovou přípravu v Jihomoravském kraji v trvání 10 dnů, měsíční středoškolskou stáž na střední škole v Jihomoravském kraji a roční jazykový kurz na Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Na dvoutýdenní jazykovou přípravu v Jihomoravském kraji a na středoškolskou stáž bylo vybráno celkem 11 kurzistů.

Ročního jazykového kurzu se v akademickém roce 2023/2024 zúčastní jedna kurzistka, jejímž cílem je studium chemie na VUT v Brně.

O dalších aktivitách na poli vzdělávacím a jejich průběhu Vás budeme na našich stránkách informovat.