< Zpět

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA LEKTORÁTECH V SRBSKU

1. 7. 2020

obrazek prazdniny Srbsko2

Dne 20. června 2020 byla pro školní rok 2019/2020 ukončena výuka češtiny na lektorátech v Srbsku, konkrétně v Kragujevci a Bělehradu.

Kurz češtiny v Kragujevci navštěvovalo ve druhém pololetí celkem 31 kurzistů. V Bělehradu jich ve stejném období docházelo 30. 

Kvůli epidemii koronaviru byla v březnu zrušena kontaktní výuka a zavedena online výuka, která trvala až do konce školního roku. 

KJMK, p. o. zajišťuje vedle výše uvedených jazykových kurzů i vzdělávací projekty, jejichž prostřednictvím mají kurzisté možnost uplatnit získané jazykové znalosti v praxi a navštívit zemi svého zájmu.

Čtyři kurzisté, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením, budou v akademickém roce 2020/2021 navštěvovat po dobu dvou semestrů jazykový kurz na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU s cílem zdokonalení znalosti českého jazyka a následného zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokých školách v Jihomoravském kraji. Připojí se tak k desítkám absolventů našeho kurzu, kteří úspěšně studují či již vystudovali vysoké školy v České republice.

Pro další úspěšné kurzisty lektorátů v Kragujevci a Bělehradu je určen projekt intenzivní jazykové přípravy, která probíhá v Jihomoravském kraji po dobu téměř dvou týdnů a navazující 1,5měsíční středoškolská stáž, během níž navštěvují srbští středoškoláci střední školy v Jihomoravském kraji.