< Zpět

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA SRBSKÝCH STUDENTEK NA VŠ STUDIUM V JMK

23. 9. 2019

spolecna fotka FF MU4

V pondělí 16. září 2019 započaly čtyři kurzistky lektorátu v Kragujevci dvousemestrální kurz českého jazyka na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU. Cílem jejich studijního pobytu  je příprava na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy v Jihomoravském kraji. 

Shodně se jedná o absolventky Prvního kragujevackého gymnázia, kde KJMK, p. o. organizuje výuku češtiny.