< Zpět

Francie se ujala role předsednické země EU

1. 1. 2022

presidency council logo white

Francie se od 1. ledna ujímá na následujících 6 měsíců role předsedající země EU. V této roli vystřídala Slovinsko, které své předsednictví ukončilo na konci roku 2021. Priority francouzského předsednictví se projevují v jeho mottu „Oživení, síla a pocit sounáležitosti“:

  • Oživení, které Evropě umožní podpořit ekologickou a digitální transformaci 
  • Síla k ochraně a prosazování našich hodnot a zájmů
  • Pocit sounáležitosti v zájmu budování a rozvíjení společné evropské vize prostřednictvím kultury, našich hodnot a našich společných dějin

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se předsednictví zaměří na tři hlavní oblasti:

Prosazování agendy evropské svrchovanosti, která znamená schopnost Evropy existovat v současném světě a hájit své hodnoty a zájmy, vybudování nového evropského modelu růstu a vytvoření „lidštěji dimenzované“ Evropy.

Pokud bych měl v jedné větě shrnout cíl tohoto předsednictví od 1. ledna do 30. června 2022, řekl bych, že je nutné, aby se Evropa, která se soustředí na spolupráci uvnitř svých hranic, stala silnou Evropou na mezinárodní scéně, Evropou plně svrchovanou, Evropou, která bude schopna se svobodně rozhodovat a která bude držet vlastní osud pevně v rukou (Emanuel Macron, 9. prosince 2021). 

Bližší informace o programu a prioritách francouzského předsednictví najdete na webových stránkách ZDE.

Ve výkonu předsednictví v Radě EU se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

Stávající trojici tvoří francouzské, české a švédské předsednictví. Česká republika se role předsedající země ujme po Francii v polovině roku 2022.