< Zpět

Evropská komise 27. května 2020 představila návrh plánu velké hospodářské obnovy s cílem vybudovat zelenou, digitální a odolnou budoucnost!

28. 5. 2020

EU Next Generation 1

Evropská komise 27. května 2020představila návrh plánu velké hospodářské obnovy s cílem vybudovat zelenou, digitální a odolnou budoucnost. Nový nástroj pro obnovu, EU příští generace: #NextGenerationEU, se zaměří na 3 pilíře: 

  1. Podpora zemí EU investicemi a reformami, včetně navýšení stávajících programů politiky soudržnosti o 55 miliard EUR a navrhované posílení Fondu spravedlivého přechodu (Just Transition Fund) až na 40 miliard EUR. Jedná se také o posílení 15 miliard EUR do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development).
  2. Posílení ekonomiky EU stimulací soukromých investic, včetně 15,3 miliardy EUR na vylepšení programu InvestEU;
  3. Řešení lekcí z korona krize pomocí nového programu v oblasti zdraví (EU4Health – rozpočet 9,4 miliard EUR), posílení mechanismu civilní ochrany a financování nezbytného výzkumu (94,4 miliard EUR pro program Horizont Evropa na financování zásadního výzkumu v oblasti zdraví, odolnosti a ekologických a digitálních přechodů). 

EU příští generace (#NextGenerationEU) bude začleněna do vylepšeného dlouhodobého rozpočtu mezi lety 2021–2027 ve výši 1,85 bilionu EUR.

 Oživení by mělo být udržitelné, rovné, inkluzivní a spravedlivé pro všechny země EU.

Evropská zelená dohoda (The European Green Deal) zůstává středem rozpočtu a slouží jako strategie EU pro obnovu. Učiní tak vlnou renovace budov, infrastruktury a oběhové ekonomiky, zaváděním projektů obnovitelné energie, čistší dopravy a logistiky a podpory přeškolování prostřednictvím Fondu spravedlivého přechodu (Just Transition Fund)

Adaptace na digitální věk je také stěžejní pro nový rozpočet, protože Komise navrhuje investice do více a lepších možností propojení, jako je 5G, silnější průmyslová a technologická přítomnost ve strategických odvětvích, jako je umělá inteligence, budování kybernetické odolnosti a reálné datové ekonomiky. Navrhují také Agendu dovedností pro Evropu s akčním plánem pro digitální vzdělávání.

Zde naleznete další podrobnosti o plánu obnovy a nástroji EU nové generace (#NextGenerationEU).