< Zpět

Evropská komise představila balíček Fit For 55

15. 7. 2021

pexels akil mazumder 1072824 1

V rámci Zelené dohody pro Evropu si Evropská unie klade za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, přičemž aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, je zapotřebí výrazně snížit emise skleníkových plynů. Proto by se v EU měly do roku 2030 snížit emise alespoň o 55% (ve srovnání s rokem 1990). Tento cíl by měl pomoci splnit balíček Fit for 55, který se zabývá revizí legislativy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy za účelem uvedení právních předpisů EU v těchto oblastech do souladu s výše zmíněným klimatickým cílem pro rok 2030.

 

Co je balíček Fit for 55 a co nám má přinést?

 • Jedná se o komplexní soubor návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU, přičemž balíček zároveň obsahuje návrhy na zavedení nových iniciativ, které by měly pomoci zajistit, že jsou politiky EU v souladu s klimatickými cíli Unie.
 • Cílem balíčku je nejen připravit EU na dosažení 55% snížení emisí, ale také zajistit potřebnou transformační změnu v celém hospodářství, společnosti a průmyslu.
 • Tento balíček má položit základ pro nová pracovní místa a odolné a udržitelné evropské hospodářství budoucnosti.
 • Balíček zavádí cenu za uhlík ve více odvětvích → dodatečné příjmy pro zajištění spravedlivé transformace a zlevňování čistých řešení.
 • U návrhů, které jsou v balíčku obsaženy, je kladen důraz na sociální spravedlnost, posilování inovací, zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a podporu vedoucího postavení EU v celosvětovém boji proti změně klimatu.
 • Balíček posiluje osm stávajících právních předpisů a představuje pět nových iniciativ v řadě oblastí politiky a hospodářských odvětví – v oblasti klimatu, dopravy, energetiky a paliv, budov, využívání půdy a lesnictví.

 

Jaké konkrétní návrhy a iniciativy balíček obsahuje?

 • Revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), revize pravidel pro emise z letecké dopravy a zřízení samostatného systému obchodování s emisemi určeného pro oblast silniční dopravy a budov.
 • Revize nařízení o sdílení úsilí týkajícího se cílů členských států v oblasti snižování emisí (v odvětvích mimo EU ETS) → ambicióznější cíle v oblasti snižování emisí pro členské státy (týká se budov, silniční a vnitrostátní námořní dopravy, zemědělství, odpadů a malých průmyslových odvětví).
 • Revize nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) → stanoven celkový cíl EU pro pohlcování uhlíku přírodními propady uhlíku, který odpovídá 310 milionům tun emisí CO2 do roku 2030.
 • Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie → podpora většího využívání energie z obnovitelných zdrojů – zvýšený cíl vyrábět 40 % naší energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030.
 • Revize směrnice o energetické účinnosti → podpora větší úspory energie.
 • Revize směrnice o zdanění energie → návrh sladit zdanění energetických produktů s politikami EU v oblasti energetiky a klimatu.
 • Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva → podpora rostoucího prodeje čistějších a udržitelnějších pohonných hmot a vozidel s nulovými emisemi, požadavek na rozšíření kapacity nabíjení ve členských státech v souladu s prodejem automobilů s nulovými emisemi.
 • Změna nařízení, které stanovuje emisní normy CO2 pro osobní automobily a dodávky → požadavek snížení průměrných emisí nových automobilů o 55 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2021).
 • Návrh mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích → cena uhlíku bude promítnuta do ceny dovozu vybraných produktů → snížení emisí v Evropě přispěje k celosvětovému snížení emisí (nedojde tedy k odsunu uhlíkově intenzivní produkce mimo Evropu).
 • Iniciativa ReFuelEU Aviation – ohledně udržitelných leteckých paliv.
 • Iniciativa FuelEU Maritime – ohledně zeleného evropského námořního prostoru.
 • Návrh Sociálního fondu pro klimatická opatření → podpora občanů, kteří jsou nejvíce postiženi nebo ohroženi chudobou z hlediska energetiky nebo mobility; pomoc zmírnění nákladů těm, kterých se změny dotknou nejvíce; důraz na spravedlnost.
 • Návrh strategie EU v oblasti lesnictví do roku 2030 → zlepšení kvality, kvantity a odolnosti lesů v EU, plán výsadby tří miliard stromů v EU do roku 2030.

 

Balíček Fit for 55 byl Evropskou komisí předložen 14. července 2021. Rada EU bude o tomto balíčku jednat, přičemž po dosažení dohody o společném postoji k návrhům a iniciativám, jež jsou v balíčku obsaženy, bude předsednictví Rady jednat s Parlamentem, aby bylo dosaženo společné dohody za účelem konečného přijetí jednotlivých legislativních aktů.

 

Více informací ohledně balíčku Fit for 55, respektive o realizaci Zelené dohody pro Evropu, můžete nalézt ZDE, případně také ZDE.