< Zpět

Evropská digitální dekáda: Digitálně silná Evropa do roku 2030

11. 3. 2021

digital decade

Evropská digitální dekáda: Digitálně silná Evropa do roku 2030

Dne 9.3.2021 představila Evropská Komise svoji vizi, cíle a způsoby ke zdařilému dosažení digitální transformace Evropy do roku 2030. Tento krok má přináší také pozitivní dopad na přechod na klimaticky neutrální, oběhové a odolné hospodářství.

„Evropa má jedinečnou příležitost dosáhnout obnovy k lepšímu. Díky novému víceletému rozpočtu a Nástroji pro oživení a odolnost jsme na investice do digitální transformace mobilizovali nebývalé zdroje. Pandemie odhalila, jak klíčové jsou digitální technologie a dovednosti pro naši práci, studium i zapojení do společnosti. Poukázala však i na oblasti, kde musíme přidat. Evropskou digitální dekádu teď musíme plně využít, aby všichni občané a podniky získali přístup k tomu nejlepšímu, co digitální svět nabízí. Digitální kompas, který dnes představujeme, nám poskytne jasnou představu o tom, jak toho dosáhnout.“

Ursula von der Leyen, předsedkyně Komise

 

Ambicí Evropské unie je zejména dosáhnout suverenity v oblasti digitalizace v otevřeném a propojeném světě. Mimo to je cílem EU také implementace digitální politiky, jež v budoucnu přinese prosperitu (občanům a podnikům) v rámci udržitelnější digitalizace zaměřené na člověka. Nutnými kroky pro uskutečnění těchto cílů jsou zejména: zaměřit se na slabá místa a souvislosti; a urychlit investice.

Toto sdělení navazuje na projev předsedkyně Komise Ursuly von der Leyen o stavu Unie z předešlého roku, kde byly představeny cíle Evropské Komise. Stejně tak Evropská rada vyzvala po mimořádném zasedání v říjnu 2020 Komisi k vytvoření tzv. „digitálního kompasu“ vycházejícího z digitální strategie, ve kterém budou stanoveny konkrétní digitální ambice EU do roku 2030.

 

Digitální Kompas aneb promítnutí digitálních ambicí EU do roku 2030 do konkrétních požadavků

Základ tvoří 4 oblasti:

Obyvatelstvo s digitálními dovednostmi a vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních technologií

- do roku 2030: alespoň 80% všech dospělých mající digitální dovednosti; 20 milionů odborníků na informační a komunikační technologie (ICT) –  přihlédnutí také k otázce zaměstnanosti žen

Bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury

- do roku 2030: všechny domácnosti v EU mající gigabitové připojení; všechny obydlené oblasti pokryty sítěmi 5G; výroba špičkových a udržitelných polovodičů v Evropě by měla tvořit 20% světové produkce; v EU 10.000 klimaticky neutrálních vysoce bezpečných okrajových uzlů; Evropa mající svůj první kvantový počítač

Digitální transformace podniků

- do roku 2030: 3 ze 4 společností využívající služby cloud computing, data velkého objemu a umělou inteligenci; více než 90% malých a středních podniků by mělo dosáhnout alespoň základní úrovně digitální intenzity

Digitalizace veřejných služeb 

- do roku 2030: všechny klíčové veřejné služby dostupné on-line; všichni občané mající přístup ke svým elektronickým zdravotním záznamům; 80% občanů využívající elektronickou identifikaci

 

V rámci Digitálního kompasu vznikne také robustní struktura řízení, na které se budou podílet i členské státy, a která bude založena na systému monitorování s každoročním podáváním zpráv. Cíle budou zakotveny v politickém programu, který bude dohodnut s Evropským parlamentem a Radou.

 

Projekty zahrnující více zemí

Pro lepší řešení nedostatků kritických kapacit EU Komise usnadní rychlé zahájení projektů zahrnujících více zemí kombinováním investic z rozpočtu EU, členských států a průmyslu, přičemž bude vycházet z Nástroje pro obnovu a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a dalších finančních prostředků EU.

Členské státy se ve svých plánech obnovy zavázaly věnovat alespoň 20% digitální prioritě.

Mezi možné projekty zahrnující více zemí patří celoevropská propojená infrastruktura pro zpracování dat; navrhování a zavádění příští generace důvěryhodných procesorů s nízkou spotřebou nebo propojení orgánů veřejné správy.

 

Digitální zásady

Stěžejním elementem cesty k digitalizaci zaměřené na člověka jsou práva a hodnoty. Komise proto navrhuje vytvořit rámec pro digitální zásady. Tento rámec by měl zajistit zejména to, aby mohla být stejná práva, která platí off-line, plně uplatňována i on-line. Tyto zásady by se projednaly se širokou veřejností. Zásady by vycházely z evropského pilíře sociálních práv.

V neposlední řadě Komise navrhuje, aby bylo v rámci každoročního průzkumu Eurobarometr sledováno, jak jsou respektována digitální práva Evropských občanů.

 

Více informací naleznete zde.