< Zpět

30. Generální shromáždění sítě PURPLE

29. 5. 2019

IMG 8424

Ve dnech 28. – 29. května 2019 se konalo již 30. Generální shromáždění sítě PURPLE, tentokrát ve spolkové zemi Braniborsko, v Postupimi. Peri Urban Regions Platform Europe, ve zkratce PURPLE (Evropská platforma periurbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými a politickými cíli, založené za účelem výměny znalostí. Tohoto Generálního shromáždění se účastnily delegace z Jihomoravského kraje, Braniborska, Wielkopolska regionu, regionu Frankfurt/Rhein-Main a Mazovia regionu.

Součástí dvoudenního programu byla úterní prohlídka objektu bývalých kasáren Krampnitz, který byl postaven v roce 1939 a má rozlohu zhruba 140 ha. Objekt byl během Druhé světové války využíván německou armádou a po roce 1945 Rudou armádou. V roce 1989 žilo v objektu zhruba 6 000 vojáků a více než 1 500 rodin, jakmile Rudá armáda opustila Německo, objekt zůstal nevyužitý a začal chátrat. Ve středu dopoledne delegace všech účastníků absolvovaly také seminář, kde jsme se o projektu Krapnitz dozvěděli podrobnější informace. V rámci areálu se počítá s 4900 bytovými jednotkami pro cca 10 290 lidí. Areál je zejména určen pro bydlení, jen malá část je určena pro služby/ kanceláře. Do oblasti bude také prodloužena tramvajová trať a bude vytvořena tzv. „dálnice pro cyklisty“. Zajímavé a zároveň kontroverzní je vypořádání se s parkováním pro osobní automobily, v projektu se počítá s místy pro parkování pouze pro jedno auto na dvě bytové jednotky, proto se v něm také počítá s aktivním využíváním car sharingu a bike sharingu. V rámci středečního semináře nám byla mj. představena strategie města Postupim, jak ovlivňuje mobilitu obyvatelstva ve městě a jeho okolí, právě díky takovým podobným projektům.

Generální shromáždění sítě PURPLE se konalo ve středu 29. května v prostorách Ministerstva pro územní plánování spolkové země Braniborsko. Protože se prezidentka sítě musela omluvit kvůli zdravotním potížím, setkání zahájil pan Wojzieh Jankowiak z regionu Wielkopolska, vedení celého shromáždění se ujal generální tajemník sítě, Vincent O´Connel. Jedním z hlavních témat setkání bylo zvolení prezidentky, více prezidentů a Výkonné rady pro další dva roky. Prezidentkou byla znovu zvolena Helyn Clack. Jedním ze členů Výkonné rady se stal pan Miroslav Kubásek. Kromě schválení hospodaření za rok 2018 a nového rozpočtu na rok 2019 odsouhlasili členové generálního shromáždění též zprávu o činnosti sítě za rok 2018 a plán aktivit na rok 2019. Členové generálního shromáždění diskutovali také o nejbližších akcích připravovaných na druhou polovinu roku 2019, o nastavení Lobby skupiny této sítě, o možnostech a dalších setkání pracovní skupiny a pokroku v realizaci projektu ROBUST.

Jihomoravský kraj zastupuje ve sdružení RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., předseda Výboru pro meziregionální vztahy. Více informací o aktivitách sítě lze najít na jejich webových stránkách a na stránkách portálu Jihomoravského kraje

Na fotografie ze setkání se můžete podívat zde.