< Zpět

12. Science Café hostilo rektorku Mendelovy univerzity

4. 12. 2018

SC 23

Ve středu 28. listopadu v prostorách Plzeňského domu Zastoupení spolupořádalo již tradiční Science Café, tentokrát s profesorkou Danuší Nerudovou. Ta je nejen uznávanou ekonomkou a odbornicí v oblasti financí a účetnictví, ale také rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Akce se uskutečnila ve spolupráci Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, Českého centra a zejména hlavního organizátora České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace CZELO. Diskuse po oficiální části pokračovala neformálně nad sklenkou jihomoravských vín a plzeňského piva.

Podívejte se na pár ilustračních fotek v bruselské fotogalerii.

Ve své vědecké práci se rektorka věnuje problematice daní a společnému konsolidovanému základu daně, dlouhodobě se také zabývá otázkami daňové politiky v Evropské unii a mezinárodním zdaněním, daňovou legislativou Evropského společenství i jejími historickými i politickými souvislostmi. 

Výsledky výzkumu prof. Nerudové bere v potaz nejen Evropský parlament ale i Nezávislá komise pro reformu globálního zdanění (ICRICT), kde zasedají významní ekonomové jako je nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz. Spravedlivé a účinné zdanění je také pro Evropskou komisi nejvyšší politickou prioritou a je spojeno s cíli EU jako silný jednotný trh a stabilní hospodářství založené na růstu, zaměstnanosti a investicích. V debatě byly rovněž položeny otázky na vzdělávání veřejnosti a zdůrazňování potřeby odvodu daní a na zdaňování korporací v éře digitální ekonomiky.

Danuše Nerudová působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní a pro období 2018 až 2022 byla zvolena rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Jejím cílem je proměnit univerzitu ve skutečně moderní univerzitu 21. století, která bude otevřenou institucí s rovnými příležitostmi a přispěje k rozvoji společnosti.

 Zdroj: Technologické centrum