< Zpět

Veronika Smolková

31. 3. 2017

foto1

Rozhovor se stážistkou Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, Veronikou S.

 

Můžeš se nějak krátce představit?

Jmenuji se Veronika Smolková, je mi 24 let a studuji magisterský program oboru Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Během svých studií jsem absolvovala studijní pobyty v Severním Irsku (Belfast) a ve Španělsku (Madrid), pracovala jsem jako stážistka v mnoha českých organizacích zabývajících se problematikou mezinárodních vztahů či EU a samozřejmě jsem také zažila pracovní stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu. Mimo školu a pracovní povinnosti se ráda věnuju sportu, konkrétně pak tanci, cestování a svým kamarádům.

 

Proč sis pro svou stáž vybrala Belgii a Brusel?

Jelikož jsou Evropská studia mým hlavním oborem, stáž v Bruselu mi v tomto ohledu přijde téměř povinná. Jsem toho názoru, že každý student se stejným či podobným zaměřením by měl absolvovat stáž v Bruselu, aby pochopil, jak celý systém vlastně funguje. Teorie je jedna věc, ale praxe je v tomto případě naprosto nezbytná. Takže i já jsem chtěla na vlastní oči vidět, jak EU reálně funguje. A reprezentovat přitom JMK byla super příležitost.

 

Jak dlouhá byla tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Stáž jsem si jednou prodlužovala, takže celkově trvala cca půl roku, což myslím, že je nezbytná doba na to se zorientovat, naučit se pracovní agendu a zúčastnit se široké škály různých akcí, konferencí či projektů. Hlavní náplní mé stáže byla zejména administrativní agenda, tvorba podkladů či prezentací, pravidelné navštěvování konferencí či pracovních skupin, tvorba zápisů, správa webových stránek či sociálních sítí a další organizační úkoly jako například asistence delegacím z kraje.  

 

Co bylo pro tebe na stáži nejtěžší?

Nejprve bylo nejtěžší se vůbec zorientovat. Brusel představuje opravdu hustou síť různých institucí, orgánů či kanceláří, a mně osobně trvalo poměrně dlouho, než jsem si v tom dokázala udělat nějaký svůj systém a pochopila, co a jak funguje. Druhým těžkým úkolem bylo pak uchopit celou agendu, které se Zastoupení JMK věnuje. Toto Zastoupení je totiž velice akční a má pokryto opravdu mnoho oblastí, v rámci kterých by mohla vzniknout nová spolupráce či nový projekt. Nějakou dobu trvá, než si stážista tzv. osahá všechny tyto sféry zájmu.  

 

Co ti stáž přinesla? Čím tě obohatila?

Stáž mi ukázala, jak Brusel funguje, jak funguje systém ovlivňování evropské politiky a jakým způsobem lze prosazovat české zájmy - v tomto případě konkrétně krajské zájmy - na evropské úrovni. Za to jsem opravdu velmi vděčná, protože byť je má fakulta dle mého názoru výborná a úroveň přednášejících je excelentní, tady tu ‚přímou zkušenost‘ prostě zastoupit nemůže.

Obecně ale musím zdůraznit, že mě stáž obohatila o opravdu mnoho zkušeností. Díky ní se mi zlepšily jak organizační, tak administrativní schopnosti. Naučila jsem se jednat s lidmi, kteří se v dané sféře pohybují, a také řešit problémy, které mohou nastat i přes naprosto dokonalou organizační přípravu.

Čeho si ale vážím opravdu nejvíc? Ani ne tak stáž jako celek, ale přímo osobně má vedoucí mě díky svému přístupu naučila, že jde opravdu všechno, a že každý z nás je schopný zvládnout cokoliv, pokud mu nechybí odhodlání, motivace a cíl.

Absolvovat stáž v Bruselu je pro studenty mezinárodních vztahů či evropských studií velmi žádoucí. Jelikož už znám dané prostředí, mohu se v budoucnu lépe orientovat v potenciálních nabídkách práce, či se přímo zajímat o nějakou konkrétní pozici, na kterou zatím jako studentka nemám dostatečnou kvalifikaci. Na stáži jsem také získala spoustu kontaktů, a to už jak přímo z Bruselu, tak také z Jihomoravského kraje, které mi mohou při hledání práce v budoucnu pomoci.  

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Evropská unie?

- velký potenciál, různorodost, propojenost, mezinárodní aktér, krize

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

- Brno, příroda, tradice, inovace a samozřejmě víno :-)

 

Co tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Nejvíce jsem byla překvapená a hlavně potěšená aktivitami a projekty v rámci malých pracovních skupin, na které jsem pravidelně docházela - zejména pak v rámci sítě ERRIN, která slouží jako platforma sdružující zastoupení regionů států EU. Na těchto setkáních bylo vždy jasně vidět, že evropská spolupráce opravdu může fungovat a přinášet konkrétní výsledky. Jihomoravský kraj je navíc díky svému přímému zastoupení v Bruselu v dané síti velmi váženým partnerem, který se pravidelně těchto setkání účastní a přispívá svými názory na danou problematiku nebo přímo spolupracuje na konkrétních projektech.

Obecně mě velmi nadchlo, kolik aktivit náš kraj pořádá nebo se na nich spolupodílí. JMK je prostě v Bruselu opravdu vidět a slyšet. Je skvělé být svědkem toho, když je Česká republika zastoupena naším krajem aktivním hráčem a ne pouze pasivním pozorovatelem.

 

Co tě naopak negativně překvapilo?

Určitě Brusel jako takový a celkové tamní prostředí. Asi jsem v tomto ohledu neměla moc štěstí na období, jelikož jsem tam byla v době teroristického útoku, takže atmosféra byla delší dobu taková pochmurná, za to ale pochopitelně Brusel nemůže. Ovšem i předtím to byla velká změna oproti Česku - jelikož je Brusel opravdovým centrem EU, působí jako taková velká izolovaná bublina, která si žije svým životem a funguje ve velice rychlém tempu. A to je opravdu někdy vyčerpávající. Rozhodně tím nechci říct, že bychom u nás nebyli pracovití, ale myslím, že v Česku se vše netočí jen kolem práce a businessu. Brusel na mě působil dojmem, že pokud chcete být úspěšní, musíte do té pomyslné bubliny zapadnout, stát se tak součástí jednoho velkého politického kolotoče a hodně se „otáčet“, abyste z něj nevypadli.

 

Doporučila bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům?

100% ANO! Už jen proto, aby si to prostředí osahali na vlastní kůži. A samozřejmě proto, že tato stáž je prostě pecka, protože je neskutečně různorodá. Nejedná se o každodenní stereotyp, ba naopak. Stážista je chvíli v kanceláři, chvíli na pracovní skupině, někdy jde na konferenci, jindy zase asistuje na schůzce. Často pomáhá při organizaci různých akcí, které pořádá buď samo Zastoupení, nebo další jiná instituce zastupující české zájmy. Je to opravdu velmi rozmanitá práce, která vás právě díky své dynamičnosti a různorodosti hodně naučí a hlavně nikdy nenudí.

 

Co bys jim vzkázala?

Obecně bych všem studentům vzkázala, ať využijí těch možností, co dnes máme (zejména díky Erasmu a dalším podobným mobilitám), a ať vycestují z ČR a zkusí si, co taková zahraniční pracovní stáž obnáší. Zastoupení JMK při EU v Bruselu v tomto ohledu nabízí jedinečnou příležitost, jak získat nenahraditelné zkušenosti. Nejen, že zažijete spoustu opravdu zajímavých věcí a setkáte se s opravdu zajímavými lidmi, ale také se dostanete do společnosti dalších stážistů a samozřejmě si kromě povinností užijete spoustu zábavy plné belgických vaflí a samozřejmě místního piva. A pokud budete mít štěstí jako já, tak získáte nejen cenné zkušenosti, ale také opravdové přátele.

Ke stažení