< Zpět

Tibor Fillinger

10. 8. 2017

Tibor 1

Rozhovor se stážistou Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu Tiborem

Můžeš se nějak krátce představit?

Jmenuji se Tibor Fillinger, je mi 25 let a pocházím od Uherského Hradiště. V Brně studuji Masarykovu univerzitu, obor Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií a Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě, obojí na magisterské úrovni.

 

Proč sis pro svou stáž vybral Belgii a Brusel?

Uvědomil jsem si, jak je výhodné a navíc docela snadné při studiu vycestovat. Erasmus je určitě zážitek, já jsem ale raději chtěl něco, kde získám pracovní zkušenosti do budoucna. Přihlásil jsem se proto na nabídku, o které jsem se dozvěděl přes univerzitu. V Bruselu je mnoho pracovních příležitostí nejen v institucích a říkal jsem si, že stáž v Bruselu se při zájmu o ně bude určitě hodit.

Popravdě jsem ale měl i postranní úmysly, v období mé stáže studovala má přítelkyně semestr na univerzitě v nedalekém Liège.

 

Jak dlouhá byla tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Na stáži jsem strávil čtyři měsíce a sestávala především z navštěvování konferencí pořádané regiony, institucemi nebo organizacemi jako je například síť regionů ERRIN, jíž je součástí i Jihomoravský kraj. Z těchto událostí jsem pak vytvářel reporty. Společně s druhou stážistkou, Vendy (a první měsíc i s Eliškou), jsme spravovali facebookový a instagramový profil kanceláře a v neposlední řadě reprezentovali kraj při příležitostech jako byl otevřený den institucí nebo Czech Street Party. Pomáhali jsme též s administrativním chodem kanceláře a organizací událostí, na kterých se kraj podílel. Já jsem navíc k tomu všemu pak ještě uplatňoval svou angličtinu při překládání nejrůznějších dokumentů pro potřeby nejen bruselské kanceláře.

 

Co bylo pro tebe na stáži nejtěžší?

Psaní reportů pro mě byla občas docela výzva. Měl jsem hlavně na začátku problém rozlišit, co bude zajímavá informace a co si psát nemusím, nebo co musím zachytit a co si můžu dohledat později na internetu. Často jsem ani v průběhu konference netušil, komu můj zápis prospěje a co mám proto v prezentacích hledat přednostně. Témat bylo navíc hodně a konference probíhaly v různých jazycích a hodilo se si o problematice předtím něco přečíst, abych měl aspoň představu. Naštěstí se nejčastější témata opakují a konference na sebe navazují, takže jsem se do toho dostal.

 

Co ti stáž přinesla? Čím tě obohatila?

 Mám teď daleko lepší představu o fungování EU a jejich aktuálních cílech a plánech a díky tomu můžu lépe plánovat, co budu dělat po škole. Široká škála témat konferencí, kterých jsem se účastnil, mi napomohly nejen rozšířit povědomí o problematikách, o kterých jsem donedávna nevěděl. Zároveň mě tyto konference ale naučily rozeznávat důležitá sdělení v přehršli nových informací, jak smysluplně argumentovat v diskuzi, nebo jsem si také osvojil casual networking o přestávkách. Přínosnou zkušeností byla ale především příležitost zasednout mezi panelisty a prezentovat brněnskou stranu replikačního projektu RUGGEDISED.

 

Jak využiješ získané zkušenosti dále?

Troufnu si tvrdit, že zkušenosti, které jsem nasbíral, se budou hodit v jakékoliv práci, ke které se dostanu. Lepší orientaci v problematice EU nebo například fungování evropského financování bych ale nejraději využil k zlepšení obrazu Unie u nás – Češi si mnohdy neuvědomují, kde všude jim může pomoci, protože se k nim potřebné informace nedostanou.

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Evropská unie?

Euro, mír, modrá, byrokraté, diskuze.

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

Víno, Brno, příroda, historie, láska.

 

Co tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Množství cizinců, kteří nejenže vědí, kde se Česko nachází, ale také jej navštívili a mají na něj skvělé vzpomínky.

 

Co tě naopak negativně překvapilo?

Množství Čechů, kteří nedokáží na EU a potažmo ani na práci v Bruselu najít nic pozitivního.

 

Doporučil bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům?

Určitě, nemám co vytknout. Práce je zajímavá a není stereotypní, a i s vedením, tedy Eliškou a Radkou, se skvěle spolupracuje.

 

Co bys jim vzkázal?

Kancelář JMK v Bruselu je ideálním prvním krokem do velkého světa EU, přínosná práce již během studia. Člověk ji navíc může vnímat s větším odstupem, když přímo nepracuje v jejích institucích, ale přitom je ve všem, co kancelář dělá. Díky vazbě na nejlepší kraj v ČR tady člověk neztratí vazbu na domov. Je to Brusel se vším všudy, ale přitom tak nějak přátelský a domácký. Obavy nejsou namístě.