< Zpět

Martina Jaňurová

25. 6. 2018

staz foto

Můžeš se nějak krátce představit?

Jmenuji se Martina Jaňurová, je mi 26 let a studuji doktorát - obor Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

 

Proč sis pro svou stáž vybrala Belgii a Brusel?

Důvodů bylo několik, za hlavní důvod považuji touhu vyjet do zahraničí, vyzkoušet si práci a život v cizojazyčné zemi. Jelikož jsem v rámci bakalářského i magisterského studia vystudovala obor regionální rozvoj a správa a získala mnoho teoretických poznatků o fungování EU, potažmo dotačních programech, Brusel, coby centrum Evropské byrokracie byl jasnou volbou.

 

Jak dlouhá byla tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Moje stáž trvala 4 měsíce, od začátku února do začátku června, zažila jsem tedy snad všechny druhy bruselského počasí – od větrné propršené zimy až po horké letní dny a večery. Hlavní náplní stáže bylo navštěvovat konference či setkání pracovních skupin – zde musím vyzdvihnout návštěvu setkání pracovní skupiny Purple (síť peri-urbánních regionů), při které jsem měla tu čest vystupovat za Jihomoravský kraj, coby zástupce a zapojit se do diskuze o budoucích akcích a agendě. Ze všech akcí jsem musela pořizovat zápis a poté posílat do Brna, kde byly zprávy rozesílány jednotlivým stakeholderům (např. na Mendelovu univerzitu, Odbor životního prostředí JMK apod). Mezi další činnosti, které stážista musí vykonávat, patří výpomoc na akcích, které pořádá či se podílí na jejich organizaci Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. Jako příklad lze uvést Science café, vítání občánků v Bruselu či provádění delegace z Jihomoravského kraje po Bruselu.

 

Co bylo pro tebe na stáži nejtěžší?

Za nejtěžší považuji můj vnitřní time-management a efektivně si rozvrhnout čas při plnění povinností.

 

Co ti stáž přinesla? Čím tě obohatila?

Stáž mi přinesla spoustu nových kontaktů, získala jsem přehled o tom, jak zhruba funguje kolos nazvaný Evropská unie, získala jsem také velké množství přátel a zjistila jaké to je pracovat a žít v zahraničí. Mimo jiné považuji za obohacující zlepšení anglického jazyka (coby hlavního komunikačního jazyka v prostředí EU) a utvrzení se v názoru, že chci do budoucna pracovat ve státní správě.

Stáž je především o získání praktických zkušeností a získání povědomí o pracovním prostředí v EU. Domnívám se, že při pracovním pohovoru se bude účast na stáži v Zastoupení jevit jako velmi přínosná. Mimo jiné, jak jsem zmínila výše, při pobytu jsem získala mnoho kontaktů, což se také může projevit při dalším hledání práce.

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Evropská unie?

Evropský parlament, státy Evropské unie, byrokracie, Brusel, Výbor regionů

 

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

Brno, víno, propojení na EU, teplé počasí, venkov

 

Co tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Nejvíce pozitivně mne překvapilo zjištění, že lidé, kteří pracují v institucích EU, jsou stejní jako my ostatní, mají stejný smysl pro humor, jsou milí, přátelští a lidští. Člověk má nějakou představu o Evropské unii a jejím fungování, nicméně dokud si to nezažije na vlastní kůži, nedokáže objektivně zhodnotit situaci takovou, jaká je. Chci tím říct, že mě EU jako celek příjemně překvapila, zejména z hlediska přístupu k řešení problémů a její lidské tváři.

 

Co tě naopak negativně překvapilo?

Negativně jsem nesla zejména náplň některých konferencí, či setkání pracovních skupin. Náplň některých z nich mi přišla bezpředmětná a spíše jen takové tlachání o tom, co by se mělo dělat, nicméně už se neřešilo, jak by se to mělo dělat. Naštěstí takovýchto zkušeností nemám příliš, stále převažuje kladný dojem.

 

Doporučila bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům? Co bys jim vzkázala?

Rozhodně bych doporučila stáž všem, co se alespoň trochu zajímají o problematiku EU, regionů či si jen přejí vyjet „na zkušenou“. Stáž bych doporučila zejména těm, co se staví k EU negativně, aby získali vlastní názor, nepřebíraný z médií či doslechu. Vzkázala bych jim, aby se ničeho nebáli a podali přihlášku – proces od napsání motivačního dopisu až po nasednutí do letadla / autobusu není vůbec složitý :-)