< Zpět

Martin Míšek

30. 8. 2022

0. Uvodni fotka

Můžeš se, prosím, krátce představit?

Ahoj, jmenuji se Martin Míšek, je mi 22 let a studuji evropská studia a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Kromě zmíněných oborů mě zajímá neformální vzdělávání či dobrá káva a jídlo.

 

Proč sis pro svou stáž vybral Belgii a Brusel?

Během posledního ročníku bakalářského stupně studia jsem začal přemýšlet nad tím, jaká oblast v rámci mého studia by mě zajímala nejvíce. Při kurzech na evropských studiích jsem si zároveň často kladl otázku, jak problematiku EU přiblížit blíže občanům. Když jsme na jednom z kurzů začali řešit regionální politiku EU a na druhém kurzu nám Eliška Buzková přišla povídat o činnosti Zastoupení JMK při EU, říkal jsem si, že na stáži bych si mohl vyzkoušet to, co by mě v budoucnu bavilo dělat a rovněž si odpovím na své otázky. Také jsem chtěl zažít pověstný „bruselský diktát“ přímo v centru dění :-). Nečekal jsem, na Zastoupení poslal životopis a motivační dopis, následoval pohovor a vše vyšlo.


 

Evropsky vybor regionu


 

Jak dlouhá byla Tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Stážovat jsem začal na začátku února a skončil jsem na konci července. Hlavním úkolem bylo účastnit se konferencí, seminářů, workshopů, webinářů a připravovat zápisy pro partnery v kraji. Během stáže jsem se tak účastnil desítek takovýchto akcí. Každodenní prací byla správa emailu, JMK si totiž za celou dobu působení v Bruselu vytvořil spoustu kontaktů, tudíž denně přichází velké množství nabídek, žádostí a pozvánek. Součástí stáže je i správa sociálních sítí.

Kromě toho Zastoupení se svými partnery v Bruselu (např. České centrum Brusel, CZELO a další) pořádá různé akce. Stážista se tak dostane i k jejich organizování a komunikaci s bruselskými partnery. Během stáže jsem několikrát vypomáhal při tzv. Science Café či na zakončení festivalu Jeden svět. Rovněž jsme připravovali výstavu k 200. výročí od narození G. J. Mendela, ke které se pojila slavnostní vernisáž. Začátkem českého předsednictví ČR v Radě EU Zastoupení organizovalo debatu o kulturních a kreativních průmyslech přímo v Evropském parlamentu ve spolupráci s europoslankyní Martinou Dlabajovou, takže jsem si vyzkoušel organizaci takové akce od samotného počátku.

Mým úkolem a zároveň zpříjemněním bylo i postarat se o různé hosty z kraje. Do Bruselu občas zavítají lokální politici či právě řečníci, kteří se účastní zmíněných debat. V polovině mé stáže do Bruselu zavítal např. pan hejtman Jan Grolich. S návštěvou se pojí i příprava podkladů pro hosty. Následně stážista dělá různě „ad hoc“ úkoly jako třeba příprava rešerší.


 

Debata KKO


 

 Co bylo pro Tebe na stáži nejtěžší?

Z počátku jsem trochu bojoval s organizací svého času, jelikož stážista nemá pevnou pracovní dobu a čas si musí rozvrhnout v podstatě sám. Náročnější bylo občas pracovat v našem stážistickém kolektivu, což se při práci v kolektivu lidí může stát vždy. Oceňuji ale práci vedení Zastoupení, které mi vždy pomohlo a vyslechlo mě.

 

Co Ti stáž přinesla? Čím Tě obohatila?

Rozhled. Není výjimkou, že jeden den řešíte zdravotnictví, druhý den suchou půdu a třetí den vesmír. Kraj a jeho partneři se zajímají o spoustu témat a se všemi se stážista setká. Naučil jsem se, jak se rychle zorientovat a předávat složité věci jednodušším způsobem. Rovněž mě stáž obohatila o spoustu „měkkých dovedností“. Zároveň jsem poznal skvělý okruh lidí, kteří jsou pro mě nyní motivací.


 

Jeden svt v Bruselu


 

Využití v budoucnu?

Uvědomil jsem si, jaká práce by mě v budoucnu bavila a co bych si chtěl ještě vyzkoušet. Myslím, že stáž byla dobrou startovací pozicí a budu z ní ještě dlouhou dobu čerpat. Mohl jsem se totiž podívat do spoustu institucí, zjistit, jak co kde funguje a utvořit si vlastní představu.

 

Jakých prvních 5 věcí Tě napadne, když se řekne Evropská unie?

Brusel, rozmanitost, budoucnost, regiony, práce

 

Jakých prvních 5 věcí Tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

Výzkum, Brno, víno, pohoda, Zastoupení

 

Co Tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Asi to, jak byla práce na Zastoupení pestrá, zároveň jsem vždy dostal prostor k tomu, abych dělal věci, které mě zajímají a vedení mě během toho podporovalo. S kolektivem Zastoupení jsme navíc trávili volný čas, což bylo skvělé.


 

Cesi u moe3


 

Co Tě naopak negativně překvapilo?

Občas (velmi zřídka) jsem se potkal s lidmi, kteří Zastoupení odsoudili, aniž by věděli, co vlastně JMK v Bruselu dělá.

 

Doporučil bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům? Co bys jim vzkázal?

Pokud se nebojíte řešit různá témata zároveň a dává vám smysl věnovat se regionům, určitě na stáž nastupte. Nevyrazil jsem do Bruselu s přehnaným očekáváním, věděl jsem, že budu stále pracovat na lokální úrovni, která mi připadá důležitá a ve výsledku jsem z toho vytěžil maximum a naučil jsem se spoustu nových věcí. Určitě to za to stojí. Hodně štěstí v Bruselu!


Zahajeni CZ PRES