< Zpět

Diana Lakomá

6. 1. 2020

3

Můžeš se nějak krátce představit? 

Jmenuji se Diana, je mi 26 let. Absolvovala jsem obor Mezinárodní teritoriální studia na Mendelově univerzitě v Brně, Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Moje stáž v Bruselu byla absolventská v rámci programu Erasmus+.

Proč sis pro svou stáž vybrala Belgii a Brusel?

Vzhledem k zaměření mého studia a psaní diplomové práce na téma Brexitu se jevila stáž v Bruselu jako adekvátní pro prohloubení znalostí o dění a celkového obrazu o Evropské unii. Seznámit se s životem v Bruselu a evropskými institucemi v praxi pokládám za velice zajímavou příležitost nejen pro profesní kariéru. Nicméně také možnost reprezentace mého oblíbeného kraje, kde posledních několik let žiji, pro mě byla velkou motivací. 

Jak dlouhá byla tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Má stáž trvala čtyři měsíce a její náplň byla každý den různorodá a akční. Navštívila jsem několik konferencí zaměřených na nejrůznější témata ve Výboru regionů nebo na jiných zastoupení krajů v EU, akce pořádané v Evropské komisi (např. Evropský týden regionů), v Parlamentu, nebo pořádané sítí ERRIN. Aktivity Zastoupení během mojí stáže byly opravdu pestré: organizace Science café a další akce v Plzeňském domě (Vernisáž výstavy Nesourodí, křest knihy Jak jsem potkala Brusel, setkání zástupců univerzit v rámci sítě EDUC).

Naskytla se mi i příležitost zúčastnit se Charity Bazaru v NATO nebo prezentovat jihomoravská vína na Národním dnu ČR v Evropské službě pro vnější činnost. Podílela jsem se na spolupořádání tradičního Festivalu počítačových her v Charleroi a také Fashion festivalu spolu s Českým centrem a dalšími českými institucemi v Bruselu. Dále jsem také pomohla organizovat návštěvu delegace ze Znojma a jejich prezentaci regionu v Pražském domě. V neposlední řadě jsem spolupořádala Mikulášskou besídku na Velvyslanectví ČR v Bruselu jako anděl.

Co bylo pro tebe na stáži nejtěžší?

Koordinace času.

Co ti stáž přinesla? Čím tě obohatila?

Ujasnění si profesního zaměření do budoucna, což pokládám za zásadní přínos. Seznámení se s chodem evropských institucí a také využití teoretických znalostí v praxi. Mimo zajímavé pracovní zkušenosti také navázání nových přátelství a kontaktů.   

Využití v budoucnu?

Rozhodně mi stáž ujasnila profilaci v budoucím zaměření, a navíc každá zahraniční zkušenost je velmi žádaná.

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Evropská unie?

Erasmus+, mobilita, zahraniční projekty, Brusel, modrá vlajka

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

Víno, Brno, studenti, univerzity, Pálava

Co tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Role Zastoupení JMK a aktivity, kterým se v Bruselu věnuje, je pozoruhodná ve srovnání s ostatními krajskými zastoupeními z ČR. Také spolupráce s jinými českými i zahraničními institucemi je velice dobrá a napomáhá výborným vztahům. Celkově propojení s českou komunitou v Bruselu je velmi pozitivní.

Co tě naopak negativně překvapilo?

Množství konferencí, kde nejsou patrné výsledky. A co se týče života v Bruselu, tak jiný systém třídění odpadků a doprava.

Doporučila bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům?

Určitě bych stáž doporučila v rámci studia absolvovat, nejen studentům se zaměřením na EU ale i jiných oborů, vzhledem k pestrému zaměření aktivit Zastoupení.  

Co bys jim vzkázala?

Využít všechny možnosti, které Brusel nabízí, od ochutnání belgického piva až po návštěvu nejrůznějších kulturních akcí.

Ke stažení