< Zpět

Barbora Pařízková

30. 6. 2020

24b7814a e3de 4647 8e68 751349ecab8a

Můžeš se, prosím, krátce představit?

Jmenuji se Barbora a jsem studentkou navazujícího magisterského programu MFTAP na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Program MFTAP je kombinací českého a francouzského studia Veřejné správy.

Proč sis pro svou stáž vybral/a Belgii a Brusel?

Jelikož se mé studium dotýká i tématu Evropské unie, které mě velmi zajímá, tak byla volba jasná a tedy najít nějakou instituci, díky které bych se dostala co nejblíže Evropské unii. Konkrétní volba instituce nastala po představení Zastoupení na naší univerzitě.

Jak dlouhá byla tvá stáž v Bruselu a co bylo její náplní?

Má stáž byla bohužel velmi krátká, a to v trvání jednoho měsíce, neboť je mé studium velmi specifické a delší pobyt neumožňuje. Stáž jsem tedy vykonala ve zkouškovém období podzimního semestru. I přes krátkou dobu trvání stáže jsem měla tu možnost zúčastnit se mnoha konferencí a setkání pracovních skupin a být tak na chvíli součástí dění Evropské unie a pracovních skupin. Konkrétněji jsem se během mé stáže zúčastnila například setkání pracovních skupin ohledně Smart cities nebo také tří-denního inovačního summitu, který se konal v Evropském parlamentu. Díky tomuto summitu jsem si ze stáže odvezla i mnoho kontaktů, které věřím, že by se mi v budoucnu mohly hodit při mém pracovním zařazení, pokud bych se rozhodla pracovat mimo území České republiky.

Co bylo pro tebe na stáži nejtěžší?

Nejtěžší pro mě asi bylo zorientovat se v Bruselu samotném, jelikož zrovna neoplývám orientačním smyslem. Jinak bylo vše v pořádku. Kdykoliv jsem si něčím nebyla jistá nebo jsem potřebovala pomoct, tak jsem měla možnost se obrátit na skvělý tým Zastoupení, který byl vždy připraven mi s čímkoliv pomoct.

Co ti stáž přinesla? Čím tě obohatila?

Stáž mi přinesla další nové zkušenosti, které v životě zcela jistě uplatním, ať už v profesionální sféře či v osobní rovině. Ukázala mi, že přestože je mým silnějším cizím jazykem francouzština, tak má angličtina není také k zahození a nemusím se ji bát používat a stydět se za ni jako tomu bylo před nástupem na stáž. Stáž mě natolik ovlivnila, že jsem se rozhodla věnovat se tématu politiky soudržnosti i v mé diplomové práci. Doufám, že budu mít možnost se někdy vrátit a prodloužit si tak skvěle strávené dny v Bruselu a v evropských institucích.

Využití v budoucnu?

Jsem si zcela jista, že tyto zkušenosti v budoucnu využiji, neboť se chci dále věnovat tématu Evropské unie a zcela jistě pracovat ve veřejném sektoru. Dovolím si tvrdit, že tato má stáž, byť krátká, může zvýšit můj potenciál na trhu práce.

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Evropská unie?

 Konference, politická diskuze, Brusel, vize, Margrethe Vestager

Jakých prvních 5 věcí tě napadne, když se řekne Jihomoravský kraj?

Sucho, vinice, univerzity, výzkumná centra, kroj

Co tě nejvíce pozitivně překvapilo?

Velmi mile mě překvapil přátelský přístup všech kolegyň a stejně tak účastníků konference a setkání pracovních skupin.

Co tě naopak negativně překvapilo?

Překvapilo mě, že v evropských institucích se opravdu nepoužívá francouzský jazyk. Dále potom vynášení odpadků před dům.

Doporučila bys stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje i dalším studentům? Co bys jim vzkázala?

Stáž bych doporučila každému, kterého zajímá dění Evropské unie a má chuť se na chvíli stát její součástí. Jsem si zcela jistá, že tato stáž každého, kdo ji absolvuje obohatí zkušenostmi a změní mu i dosavadní pohled na Evropskou unii. Takže se neboj, odvaž se a jdi do toho!!!

 

Děkujeme :) 

Ke stažení