< Back

Open Day 2019

2019-06-11 21:22:42

Dne 4. května 2019 jsme se účastnili Dne otevřených dveří ve Výboru regionů (tzv. Open Day).