Zadar - Chorvatsko

Aktivity naší organizace v Zadaru jsou zosobněny především lektorátem českého jazyka na Univerzitě v Zadaru.

S vedením Univerzity v Zadaru bylo dohodnuto, že výuka češtiny bude probíhat na Katedře kroatistiky a slavistiky a bude organizována formou volitelného předmětu pro studenty katedry. Původně vypsané předměty Český jazyk 1 a Český jazyk 2 byly díky velkému zájmu ze strany chorvatských studentů zanedlouho rozšířeny o nabídku předmětů Český jazyk 3 a Český jazyk 4.

S cílem zpřístupnit výuku češtiny studentům neslavistických oborů byla nabídka celouniverzitně přístupných předmětů časem obohacena o předměty Čeština v turistickém ruchu 1–4, díky kterým je studium češtiny umožněno studentům všech kateder. Znalost jazyka, jíž lze dosáhnout během čtyř semestrů, studenti využívají zejména v oblasti turizmu.

Na přednáškách a seminářích českého jazyka, které od počátku vedou absolventi chorvatského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, je pozornost zaměřována i na aktivity, které směřují k vyšší informovanosti studentů o České republice a činnosti Jihomoravského kraje v Chorvatsku.

Zájem studentů o Jihomoravský kraj a Českou republiku celkově je ze strany příspěvkové organizace Kancelář JMK podporován projektem Poznávací pobyt chorvatských studentů v Jihomoravském kraji. Během pobytu jsou studenti seznámeni s českým prostředím, kulturními památkami a životem v České republice.

Výsledkem výše uvedených aktivit je každoročně vysoký zájem o výuku češtiny a rozšiřování nabídky předmětů spjatých s učením jazyka.

Mezi konkrétní výsledky projektu lektorátu českého jazyka na Univerzitě v Zadaru patří i „Český den“, který na Katedře slavistiky a kroatistiky zorganizovali samotní studenti. V rámci programu věnovaném české kultuře vystoupili Kristýna Rygolová, lektorka češtiny v Zadaru a Pavel Pilch, asistent na Ústavu slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně s přednáškami na téma jazykových podobností v českém a chorvatském jazyce.

Spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou v oblasti vzdělávání můžeme díky lektorátu českého jazyka a činnosti příspěvkové organizace označit za úspěšnou, přínosnou a dobře fungující. Náš podíl na rozvíjení aktivit mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou má stále vzestupnou tendenci.