< Zpět

ZPRÁVA O VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA UNIVERZITĚ V ZADARU

6. 3. 2017

Univerzita v Zadaru II

Podzimní semestr na Univerzitě v Zadaru v akademickém roce 2016/2017 byl zahájen dne 1. října 2016 a výuka byla ukončena dne 27. ledna 2017. V tomto semestru byly vyučovány volitelné předměty Český jazyk pro slavisty 1, Český jazyk v turistickém ruchu 1, Český jazyk v turistickém ruchu 3.

I v tomto semestru byl o předměty českého jazyka velký zájem. Většina zapsaných studentů studuje filologické obory (kroatistika, rusistika, romanistika, anglistika). Do předmětu Český jazyk pro slavisty 1, jenž probíhal v rámci dvou skupin, bylo zapsáno 36 studentů, předmět zatím úspěšně ukončilo 31 studentů. Předmět Český jazyk v turistickém ruchu 1 si v tomto akademickém roce zapsalo 8 studentek, všechny předmět ukončily úspěšně. Předmět Český jazyk v turistickém ruchu 3 navštěvovalo 9 studentů. Rovněž tento předmět ukončili všichni studenti úspěšně.

Ve všech předmětech byli studenti seznámeni se základy gramatiky. Během semestru byla pozornost věnována i státním svátkům ČR či vánočním tradicím. Studenti byli ke studiu motivováni, výuka probíhala celou dobu v přátelské atmosféře.