< Zpět

Zájemci o studim češtiny v Brně, POZOR!

20. 4. 2016

Dne 22. 4. 2016 proběhne v srbském Kragujevci konkurz, při kterém se budou prezentovat zájemci o učení češtiny v Brně z řad kurzistů českého jazyka na našich lektorátech v Kragujevci a Arandjelovci. Výběrové řízení určené pro zájemce o účast na dvousemestrálním kurzu českého jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se bude skládat z písemné části, jež bude zaměřena na gramatiku a schopnost písemného projevu v českém jazyce a pohovoru vedeném v srbském i českém jazyce, který bude orientovaný na studijní plány uchazečů v České republice po absolvování dvousemestrálního kurzu. Kurzisté budou vybíráni na základě následujících kritérií: včas odevzdaná a správně vyplněná přihláška a zbylá dokumentace nutná k přihlášení, zájem o studium v českém jazyce na vysokých školách v ČR s přihlédnutím na žádanost a potřebnost studovaného oboru v Srbsku, studijní výsledky na střední či vysoké škole, studijní výsledky a docházka na kurz českého jazyka, výsledek písemného testu z českého jazyka, který bude vytvořen přímo pro účely výběru uchazečů na dvousemestrální kurz a pohovoru se zástupci Kanceláře JMK, samostatnost a zodpovědnost uchazeče. Kancelář JMK zajistí vybraným kurzistům českého jazyka v Kragujevci a v Arandjelovci jazykový kurz v trvání dvou semestrů na FF MU v Brně, dvoutýdenní intenzivní kurz (v únoru 2017), ubytování na studentských kolejích v Brně a zpáteční jízdenku z místa trvalého bydliště do Brna jedenkrát za akademický rok. Jihomoravský kraj vyplácí vybraným kandidátům měsíční kapesné ve výši 4.000,- Kč. Kurzisté si sami hradí náklady na vízum, zdravotní pojištění, stravu, městskou dopravu a administrativní náklady spojené s pobytem v ČR a s budoucím vysokoškolským studiem.

Výběr zájemců o účast na jazykové přípravce bude probíhat na základě včas odevzdané a správně vyplněné přihlášky a dokumentace, pravidelné docházky na kurz českého jazyka a výsledků na kurzu. Jazyková přípravka českého jazyka bude probíhat v Sokolnicích v termínu od 14. do 26. srpna 2016. Kancelář JMK zajistí vybraným kurzistům češtiny v Kragujevci a Arandjelovci ubytování na internátu Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích a výuku češtiny, jež se bude konat od pondělí do pátku šest hodin denně, tj. celkem 60 hodin.

Účastníci středoškolské stáž v Jihomoravském kraji, která proběhne od 14. srpna do 7. listopadu 2016, budou vybráni na základě včas odevzdané a správně vyplněné přihlášky a dokumentace, pravidelné docházky na kurz českého jazyka, výsledků na kurzu a dosaženého hodnocení během studia na střední škole. První dva týdny stráví kurzisté z Kragujevce a Arandjelovce učením českého jazyka v rámci jazykové přípravky. Od 1. září 2016 bude zajištěna samotná stáž na střední škole v Brně, která bude svým zaměřením co nejvíce podobná škole v Srbsku.

Výsledky výběru uchazečů na dvousemestrální kurz, jazykovou přípravku a středoškolskou stáž budou známy po 15. květnu 2016.