< Zpět

Zahájení výuky na lektorátu českého jazyka v Kragujevci ve školním roce 2016/2017

20. 9. 2016

V rámci kurzu českého jazyka v Kragujevci probíhá výuka čtyř skupin kurzistů ve třech jazykových úrovních. Výuka jedné skupiny začátečníků, jež je uskutečňována na Prvním kragujevackém gymnáziu a je určena pro všechny zájemce o učení češtiny, byla zahájena v pondělí 19. září 2016. Druhá skupina, která je organizovaná na První technické škole a navštěvují ji žáci školy, byla otevřena ve středu 21. září 2016. Zájem o učení českého jazyka projevilo v Kragujevci celkem 64 osob, převážně středoškoláků. Vedle dvou skupin začátečníků probíhá na Prvním kragujevackém gymnáziu rovněž výuka jedné skupiny pokročilých a jedné skupiny kurzistů navazujícího kurzu. Všechny skupiny jsou vyučovány v hodinové dotaci dvakrát dvě vyučovací hodiny týdně.