< Zpět

VÝUKA ČEŠTINY PRO LÉKAŘE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL V KRAGUJEVCI A BĚLEHRADĚ

20. 9. 2017

nem 2

KJMK rozšiřuje nabídku kurzů v Srbsku o výuku češtiny zaměřenou na lékaře a střední zdravotnický personál. Vedle fungujícího kurzu češtiny pro začátečníky v Kragujevci je plánováno otevření jazykového kurzu v Bělehradě, kde bude výuka probíhat jednou týdně v délce čtyř vyučovacích hodin. Cílem je připravit výše uvedené odborníky po jazykové stránce tak, aby byli schopni získat a kvalitně vykonávat zaměstnání ve své profesní specializaci na území Jihomoravského kraje a tím doplnit odborníky, kteří zde v kraji dlouhodobě chybějí.