< Zpět

Výstava o česko-srbské spolupráci v Kragujevci

27. 10. 2017

vystava KG

Ve čtvrtek 26. října 2017 se kurzisté českého jazyka v Kragujevci spolu se svým lektorem Janem Zorbićem zúčastnili vernisáže výstavy plakátů s názvem “Česko-srbská spolupráce přes dějiny k budoucnosti”, která proběhla v budově Národní knihovny “Vuk Karadžić” v Kragujevci.

Autorky Sanja Palibrk a Marija Jovanović vytvořily 16 plakátů popisujících mnohaletou spolupráci Jihomoravského kraje se Šumadijským okruhem spolu s historickými momenty vzájemných vztahů obou národů.

Marija Jovanović se prostřednictvím svých plakátů věnovala historii česko-srbských vztahů a zachytila významné české osobnosti spjaté se Srbskem, jež dopomohli k rozvoji srbské společnosti a zanechali v ní hlubokou stopu.

Sanja Palibrk se ve svých plakátech zaměřila na budoucí spolupráci jihomoravského Kyjova a šumadijského Kragujevce. Vedle toho zobrazila formování Čechů v srbském Banátu, vznik Československa v čele s T. G. Masarykem, který byl propagátorem spolupráce s jižními Slovany a graficky znázornila význam a formu spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Šumadijí v letech 2003–2014.

Na slavnostním zahájení výstavy vystoupil vedle Marije Ašanin, která vernisáž provázela svým zpěvem, i bývalý kurzista českého jazyka v Kragujevci, student medicíny na Univerzitě v Kragujevci Miloš Novaković, jenž přítomným recitoval zahraniční poezii přeloženou do češtiny.