< Zpět

Výstava o Češích v Šumadiji

12. 10. 2016

vystava Fiala

V rámci Dnů české kultury v Kragujevci se dne 10. října 2016 konala vernisáž výstavy věnované české rodině Fialových, která přišla do Kragujevce koncem 70. let 19. století a v tehdy nerozvinutém Srbsku začala úspěšně podnikat a brzy patřila mezi nejvýznamnější a nejbohatší průmyslníky v Srbsku. Slavnostního zahájení výstavy v budově Národní knihovny „Vuk Karadžić“ v Kragujevci se zúčastnili kurzisté lektorátu českého jazyka v Kragujevci spolu se svým lektorem Janem Zorbićem.

Čestným hostem vernisáže byla velvyslankyně České republiky v Srbsku Její Excelence paní Ivana Hlavsová. Zahájení výstavy provázela přednáška od autora výstavy Nenada Karamijalkoviće, jenž je i autorem dvojjazyčné knihy Česi u Srbiji i Crnoj Gori i Česi u Šumadiji (Češi v Srbsku a Černé Hoře a Češi v Šumadiji), která vznikla za podpory Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p. o. Výstavu pořádalo sdružení Čechů v Šumadiji.

Pár snímků z vernisáže v naší srbské fotogalerii.