< Zpět

Vyhlášení evropského stromu roku 2018 a delegace JMK v Bruselu

23. 3. 2018

20180321 Treeoftheyear HD001

V podvečer 21. března 2018 se v Evropském parlamentu konalo při příležitosti Dne lesů slavnostní vyhlášení ankety Evropský strom roku 2018Slavností vyhlášení zaštiťoval v Evropském parlamentu europoslanec RNDr. Pavel Poc a akce se zúčastnilo přes 200 lidí. Slavnostním večerem provedla moderátorská dvojice Natalie Pauwels a Ladislav Miko z Evropské komise, za laskavé účast generálního ředitele Komise pro životní prostředí Daniela Calleja Crespo a bývalého eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika. Součástí večera byl také stánek s informačními materiály o Jihomoravském kraji a jako dary byla předávána vína poskytnutá Mendelovou univerzitou v Brně. 

Evropský strom roku je soutěž organizovaná již od roku 2011, na jehož organizaci se podílí Nadace partnerství – největší česká environmentální nadace. Každý rok organizátoři soutěže hledají stromy s nejsilnějším příběhem, které nejprve absolvují národní kolo, a poté ten nejlepší strom postupuje do evropské soutěže. V letošním roce se v soutěži sešlo 13 kandidátů, z nichž několik se soutěže účastnilo vůbec poprvé.

Na třetím místě se umístil Dub zvaný „Stařešina Belgorodského lesa“ z Ruské federace. Zástupcům předala cenu prorektorka Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Martina Lichovníková, PhD. Na druhém místě se pak umístily prastaré jilmy v Cabeza Buey ze Španělska, kterým cenu předal předseda Výboru pro meziregionální vztahy RNDr. Miroslav Kubásek, PhD. Vítězem soutěže se stal portugalský Švitořící korkový dub z roku 1783, který je největším korkovým dubem na světě, má speciální roli v udržení ekosystému a symbolicky znázorňuje i důležitost vinařského průmyslu v Portugalsku.

Za Českou republiku byl nominován Kvasnický ořešák, který skončil na 9. místě. Vyhlášení soutěže pak proběhlo za podpory Jihomoravského kraje a Mendelovy univerzity. Více informací o soutěži najdete zde.

Delegace z Jihomoravského kraje navštívila kromě vyhlášení soutěže Evropský strom roku také plenární zasedání Výboru regionů. Zastoupení JMK při EU připravilo program schůzek. Vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř se tak potkal např. se zástupcem nizozemského regionu a pracovnicí Asociace veřejných operátorů vodohospodářství kvůli diskuzi problematiky nakládání s vodou, dopadů nedostatku vody a sucha na zemědělství, připravované evropské legislativy týkající se vody a zkušeností z jiných evropských regionů. Dále proběhly i schůzky s pracovníky Evropské komise a Rady nebo Stálého zastoupení ČR při EU, kde se diskuze točila více kolem problémů a možných řešení v oblasti klimatických změn a zemědělství v širším kontextu situace na jižní Moravě vůči EU. 

Fotografie ze slavnostního vyhlášení najdete v naší bruselské fotogalerii

Můžete se také podívat na video z vyhlášení. 

Foto: Nadace Partnerství