< Zpět

ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU ČJ V BRNĚ

30. 6. 2019

dvousemestralni kurz

Od září 2018 do května 2019 navštěvovala skupina čtyř Srbů, absolventů lektorátu v Kragujevci a Arandjelovci, výuku na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, kde se po jazykové stránce připravovali na přijímací zkoušky na vysoké školy v Jihomoravském kraji. Jejich mise byla úspěšná! Všichni byli přijati k vysokoškolskému studiu a od akademického roku 2019/2020 budou řádnými studenty jihomoravských vysokých škol, konkrétně Fakulty informačních technologií, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Chemické fakulty VUT a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.