< Zpět

Strategie pro Podunajský region

3. 6. 2016

Jménem koordinačních zemí Prioritní oblasti 2: Podpora pro udržitelné energie v rámci strategie EU pro Podunají (Česká republika, Maďarsko) se Zastoupení Jihomoravského kraje při EU účastnilo konference na téma LNG Strategie - Realita nebo sen pro Dunajský Region.  Prioritní oblast 2 přikládá zvláštní význam pro Dunajský region, aby byl v čele při řešení regionálních problémů v oblasti energetiky. V souladu se Strategií energetické unie, Evropská komise nyní navrhuje LNG Strategii a klade si za cíl zvýšit energetickou bezpečnost tím, že zlepší přístup všech členských států Evropské unie ke LNG.V tomto kontextu se koordinující země prioritní oblasti 2 strategie EU pro Podunají rozhodly předložit podrobnou analýzu o potenciálu strategie LNG pro podunajské země a zajistit diskusní fórum na vysoké úrovni v průběhu konference.