< Zpět

Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020

30. 9. 2016

14522944 1827693820798684 1745818390943635375 n

Ve středu 28. září 2016 proběhla ve Výboru regionů konference s názvem "Přínos regionální politiky EU ke zvládání budoucích výzev", jíž se zúčastnilo přes 300 představitelů evropských regionů, které spojuje zájem na zachování politiky soudržnosti EU i po skončení víceletého finančního rámce, který potrvá do roku 2020. Akce vzešla z iniciativy hejtmana Dolního Rakouska Erwina Pröllla. Na konferenci promluvili zástupci evropských regionů a meziregionálních organizací o důležitosti zachování politiky soudržnosti, obzvláště v době krizí, které Evropu v současnosti postihují, o výhodách a projektech, které jsou díky financování kohezní politiky uskutečňovány blíže občanům, na regionální a lokální úrovni. Zástupci evropských regionů tak chtěli vyjádřit svůj postoj a společný názor, že stojí o pokračování politiky soudržnosti i v příštím víceletém finančním rámci, a že má tato politika skutečné a viditelné výsledky a dopady na rozvoj evropských regionů. Za Českou republiku promluvil zástupce regionu NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský kraj + Vysočina) z kraje Vysočina.

Političtí představitelé 332 regionů z celé EU, kteří reprezentují 71,5 % obyvatelstva EU, a zástupci 5 meziregionálních organizací dali najevo, že mají zájem o zachování kohezní politiky i v budoucnu podepsáním společného prohlášení "Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020" a prezentovali tak politickým představitelům EU svoji jednotu. Podpisové listiny společného prohlášení byly posléze v budově zastoupení Svobodného státu Bavorsko těmto představitelům předány. Knihu podpisových listin z rukou Erwina Prölla převzali předseda Výboru regionů Markku Markkula, komisařka pro regionální politiku EU Corina Creţu, velvyslanec Peter Javorčík, stálý představitel slovenského předsednictví EU a předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj lskra Mihaylova. Zastoupení Jihomoravského kraje při EU při této příležitosti prezentovalo souhlasné stanovisko kraje s tímto prohlášením a v oficiální části předání podpisové listiny byla přítomna spolu s dalšími regionálními vlajkami i vlajka Jihomoravského kraje.

Přikládáme také zápis z akce ke stažení (autorka: Veronika Košinová)

Fotografie pro ilustraci můžete shlédnout v naší bruselské fotogalerii.