< Zpět

Setkání S3 Platformy k Průmyslové modernizaci a investování

13. 5. 2016

post2003

Evropská komise pořádala dne 11.5.2016 tematický workshop zaměřený na regionální a celostátní orgány, regionální uskupení a zástupce různých průmyslových odvětví, kteří se aktivně zajímají o vytváření inteligentní platformy pro průmyslové modernizace a pro sdílení osvědčených postupů, které by tak společně podporovaly investice a inovace a rozvíjely pozici EU v nových globálních hodnotových řetězcích a ve všech klíčových evropských průmyslových odvětví. Událost nabídla regionům možnost definovat podtémata společného strategického zájmu například: uplatnění klíčových technologií, informačních a komunikačních technologií v různých průmyslových oblastech. Dílčí témata definovány na workshopu budou zohledněny při zahájení platformy pro inteligentní specializaci pro průmyslovou modernizaci a investice během 1-2 června 2016. Z praktického hlediska se očekává, že se tyto podtémata stanou jednou z priorit pro novou Platformu.