< Zpět

Science Café s Danielem Nývltem

19. 6. 2019

MG 7589

V úterý 18. června se v Bruselu uskutečnilo další, již tradiční Science Café, tentokrát s panem Danielem Nývltem z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pan Nývlt je uznávaným vědcem v oblasti kvartérní geologie a vede Český antarktický výzkumný program. Zároveň je také hlavním výzkumníkem České polární výzkumné infrastruktury a ředitelem Polar-Geo-Lab Masarykovy univerzity. Prostřednictvím neformální debaty se pan Nývlt snažil svou práci přiblížit široké veřejnosti - podělil se například o své zážitky z 11-ti antarktických a 7-mi arktických expedicí, kterých se buď zúčastnil nebo je dokonce vedl.

Právě neformální debata a přibližování vědy veřejnosti je dlouhodobým cílem všech pořádaných Science Café. Kromě široké veřejnosti a věděckých nadšenců jsou tradičními účastníky debat také mnozí zástupci evropských institucí vč. tvůrců politik v EU.

Akce se uskutečnila ve spolupráci Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, České styčné kanceláře pro vědu a výzkum (CZELO), Velvyslanectví ČR v Bruselu, Českého centra v Bruselu, Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu a Pražského domu v Bruselu. Samotná akce byla následována sklenkou jihomoravského vína, kde mohli účastníci v diskusi dále pokračovat.

Na fotografie se můžete podívat v naší galerii ZDE.